Malttia direktiivien tulkitsemiseen

0
EU-direktiivit laaditaan Brysselissä, mutta niitä tulkitaan paikallisesti - joskus liiankin orjallisesti.

Yksi pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ydinteemoista hallituskautensa alkumetreillä oli purkaa Suomi puhtaaksi turhista säännöistä ja määräyksistä. Suomessa on yli satatuhatta lakia, asetusta ja määräystä, joita virkamiehet joskus turhankin innokkaasti valvovat.
Norminpurkutalkoita tarvitaan, mutta samaan aikaan on syytä pitää mielessä, että suurin osa laeista, asetuksista ja viranomaismääräyksistä on alun perin laadittu ihmistä ja elinympäristöä suojelemaan.

Suomella on kyseenalainen maine olla EU:n mallioppilas direktiivien noudattamisessa. Orjallinen direktiivien ja omien asetusten toimeenpano on johtanut toisinaan naurettavuuksiin ja terveen järjen vastaisiin tilanteisiin.
Tällaisia ovat olleet muun muassa monet 70-luvulta kumpuavat säännöt ravintoloiden tarjoilualueista tai uudempina esimerkkeinä ylilyönnit vanhojen rakennusten energiatehokkuusvaatimuksissa.

Uusimpia esimerkkejä on tuleva EU:n tietosuoja-asetus, jonka tulkinta on jo johtanut outoihin tilanteisiin, vaikkei se ole vielä edes astunut voimaan. Nyt pohditaan Salossakin esimerkiksi sitä, että lasten ja nuorten kuvaamiseen ja haastatteluihin kouluissa tai päiväkodeissa tulisi saada vanhempien lupa joka kerta erikseen.
Koululaisia ei myöskään saisi kuvata ilman lupaa opetuksessakaan esimerkiksi nettivideoprojekteissa eikä oppilaiden piirroksia tai kirjoituksia julkaista, mikäli tekijän henkilöllisyys olisi niistä pääteltävissä.
Hämmennys tietosuoja-asioissa on Salossa johtanut sellaiseenkin tilanteeseen, että vanhempia kiellettiin kuvaamasta omien lastensa päiväkotijuhlia – mikä tietosuojavaltuutetun mielestä oli väärin.

Asetusten valvojat ovat paljon vartijoina niiden tulkitsemisessa. EU-direktiivi lapsia koskevassa tietosuoja-asetuksessa tarkoittaa hyvää, mutta direktiivin ylivarovainen tulkinta voi pahimmillaan johtaa siihen, että lapset kasvavat aikuiseksi muusta yhteiskunnasta eristetyssä kuplassa, jota ei medioissa kyetä lupakysymysten takia enää käsittelemään.
Tietosuoja-asetuksen liian ahdas tulkinta uhkaa siten Journalistiliiton lakimiehen mukaan rajoittaa paitsi sanan- ja tiedonvälityksen vapautta, myös lasten ja nuorten omaa sananvapautta.