Rikostausta jää yhä selvittämättä

0
Rikostaustaotteeseen merkitään tiedot tuomioista, jotka on anenttu lapseen tai vapauteen kohdistuneista rikoksista sekä seksuaali-, väkivalta- ja huumausainerikoksista.

Vapaaehtoistoimintaa järjestävillä tahoilla on ollut pian neljän vuoden ajan oikeus selvittää alaikäisten parissa toimivien rikostausta. Hallitus arvioi lain valmisteluvaiheessa, että rikostaustaotteita pyydettäisiin 20 000–40 000 vuodessa, mutta selvitysmäärät ovat jääneet vähäisiksi.
Vapaaehtoistoiminnan järjestäjä voi tilata rikostaustaotteen vapaaehtoisen suostumuksella, mutta työntekijän ja opiskelijan rikostaustaote annetaan vain henkilölle itselleen.

Oikeusrekisterikeskuksen tilastojen mukaan lasten ja nuorten parissa toimivien rikostaustoja selvitetään edelleen vain harvoin. Vähäisintä selvitys on lasten ja nuorten harrastustoiminnassa, josta tulee noin viidennes kyselyistä.
Eniten rikostaustaotteita hyödyntävät lastensuojelujärjestöt ja kunnat. Valtaosa vapaaehtoisten rikostaustakyselyistä koskee tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa.

Lain voimaantulon jälkeen tausta on selvitetty noin 11 500 vapaaehtoiselta. Heistä viideltä on löytynyt tuomio: yhdeltä väkivaltarikoksesta ja muilta huumausainerikoksista. Selvitysten määrä on kuitenkin hitaassa kasvussa. Viime vuonna rikostaustaotteita pyydettiin 4 555 vapaaehtoisesta eli noin tuhat enemmän kuin edellisvuonna.
Urheilu- ja liikuntatoimintaa alanikäisille järjestävät tahot pyysivät edellisvuonna otteita 62 vapaaehtoisesta, kun viime vuonna pyyntöjä tehtiin jo 363. Määrä on yhä pieni toiminnan laajuuteen verrattuna. Urheiluharrastusten ohjaus- ja valmennustyössä toimii kaikkiaan noin 80 000 vapaaehtoista.

Rikostaustaotteeseen merkitään ne rikosrekisterin tiedot, joilla arvioidaan olevan erityistä merkitystä, kun henkilö työskentelee lasten kanssa. Otteeseen merkitään myös sakot, jotka on tuomittu lapseen kohdistuneista rikoksista tai seksuaalirikoksista Suomessa tai muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.
Laki tuli voimaan keväällä 2014, mutta toimintatavat muuttuvat valitettavan hitaasti. Vapaaehtoistoiminnan järjestäjien soisi ryhdistäytyvän, koska lain tavoite on tärkeä: vähentää lasten ja nuorten riskiä joutua seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi tai väkivallan kohteeksi.