Venäjän tiedustelu oli aktiivista Suomessa myös viime vuonna, osoittaa supon vuosikirja

0

Vieraat valtiot, erityisesti Venäjä, yrittävät jatkuvasti vaikuttaa Suomen poliittiseen päätöksentekoon ja yleiseen mielipiteeseen, kertoo suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari. Pelttarin mukaan ulkomaat pyrkivät värväämään Suomesta salaisiksi tietolähteiksi henkilöitä, jotka voivat vaikuttaa suoraan tai välillisesti poliittiseen päätöksentekoon ja yleiseen mielipiteeseen.
– Myös viime vuoden aikana suojelupoliisin tietoon tuli konkreettisia tapauksia värväysyrityksistä. Erityisesti Venäjän tiedustelupalvelut ovat aktiivisia Suomessa, mutta Suomi kiinnostaa myös muita suurvaltoja, Pelttari sanoo.
Supon operatiivisen apulaispäällikön Seppo Ruotsalaisen mukaan värvääjiä kiinnostavat päättäjien lähipiiri, avustajat, asiantuntijat ja osaavat nuoret kyvyt.
– Yleensäkin henkilöt, joiden arvioidaan olevan tavalla tai toisella yhteiskunnassa merkittävässä asemassa tulevaisuudessa, ovat potentiaalisia kohteita. Värvääminen on pitkäjänteistä ja saattaa kestää jopa useita vuosia, Ruotsalainen sanoo.
Erityisen paljon vieraita valtoja kiinnostaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Myös muun muassa valmisteilla oleva tiedustelulainsäädäntö, kyberturvallisuusrakenteet ja suojautuminen informaatiovaikuttamiselta kiinnostivat ulkomaista tiedustelua viime vuonna.

Monta kyberhyökkäystä viime vuonna

Suojelupoliisi julkisti tänään viime vuoden vuosikirjansa. Supon tietoon tuli viime vuonna myös monta yrityksiin kohdistunutta kyberhyökkäystä, joiden takana oli ulkomainen valtiollinen taho.
– Jotkut tahot ovat kiinnostuneita salaisesta tiedosta ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyen ja toiset suomalaisesta korkeateknologiasta ja tuotekehityksestä, Ruotsalainen sanoo.
Jälkimmäinen kiinnostaa supon mukaan erityisesti Kiinaa.
Supon mukaan yrityksiin kohdistuvien kyberhyökkäysten torjunta on vaikeutunut, muun muassa koska yritykset ulkoistavat tiedon hallinnointia.
– Tietoverkottuneessa maailmassa hyökkäys on helppo toteuttaa mistä tahansa Suomen rajojen ulkopuolelta. Sillä tavalla voidaan helposti hankkia suuri määrä tietoja, samalla kun kiinni jäämisen riski on pieni, Pelttari sanoo.

Terrorismin uhka ei laskemassa

Suojelupoliisi nosti terrorismin uhkatasoa viime kesänä, ja se on sen jälkeen pysynyt ennallaan eli kohonneena. Pelttarin mukaan ei ole merkkejä siitä, että uhkataso olisi Suomessa laskemassa, vaikka Isisin kalifaatilla ei ole enää hallussaan maa-alueita Irakissa tai Syyriassa. Sen muodostama uhka ei ole supon arvion mukaan poistumassa, vaan muuttamassa muotoaan.
– Ihmiset, jotka ovat tähänkin asti olleet valmiita taistelemaan radikaali-islamistisen ideologian puolesta, etsivät ehkä nyt uutta toiminnan muotoa, Pelttari uskoo.
Terrorimin torjuntaan menee supon voimavaroista noin puolet tänä päivänä.
Supon tarkkailussa on tällä hetkellä Suomessa noin 370 kohdehenkilöä. Heistä noin neljäsosalla on taustaa terroristisessa järjestössä toimimisesta tai terroristista koulutusta, Pelttari sanoo.
Hänen mukaansa Isisillä on yhä kyky välittää propagandaansa tehokkaasti. Esimerkiksi Youtube-videoita kohdistetaan yhä enemmän Suomeen, suomen kielellä ja Suomen olosuhteisiin sovellettuna.

STT

Kuvat: