Apulaisoikeusasiamies: Tom of Finland -postimerkeissä ei huomautettavaa

0

Tom of Finland -postimerkkisarjan julkaiseminen ei anna aihetta toimiin, sanoo apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin.
Postimerkeistä tuli oikeusasiamiehelle seitsemän kantelua, joissa katsottiin merkkien loukkaavan yleistä sukupuolisiveellisyyttä ja olevan tupakkalain vastaisia.
Sakslin arvioi postimerkkien julkaisua perustuslain, Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Maailman postiliiton yleissopimuksen valossa.
Perustuslain säännökset antavat Sakslinin mukaan suojaa kaikenlaisille taiteellisille ja muille ilmaisun muodoille.
Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukainen sananvapauden suoja koskee Sakslinin mukaan myös sellaista tietoa, joka on loukkaavaa, järkyttävää tai häiriötä aiheuttavaa osalle väestöstä. Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan tämä on perusteltua pluralismin, toleranssin ja laajakatseisuuden vuoksi, joiden puuttuessa ei voida puhua demokraattisesta yhteiskunnasta.
Homoeroottisilla miespiirroksilla koristellut postimerkit tulivat myyntiin syyskuun alussa. Merkkejä on myyty runsaasti myös ulkomaille.

STT