Hallinto-oikeus: Rouskis saa päättää jätteen vastaanottopaikoista

0
Rouskiksen ylläpitämä yleinen jätteen vastaanottopaikka on muun muassa Paimiossa.

Turun hallinto-oikeus katsoo, että jätehuoltoyhtiö Rouskiksella on oikeus määrätä alueellaan jätteen vastaanottopaikoista. Oikeuden mielestä kyse on operatiivisesta palvelutehtävästä, joka ei sisällä julkisen vallan käyttöä.
Hallinto-oikeuden mukaan myöskään jätehuoltomääräys, jonka mukaan yleiset jätteiden vastaanottopaikat ovat Rouskiksen ylläpitämiä jäteasemia tai muita yhtiön vahvistamia vastaanottopaikkoja, ei ole lain vastainen. Jätehuoltomääräykset hyväksyy Rouskis-kuntien yhteinen jätehuoltolautakunta.
Turun hallinto-oikeus pui asiaa neljän Salon seudulla toimivan jätehuoltoalan yrityksen valituksen takia.
Agri-Trade Agt, H. Koskinen Oy, Metallivälitys Lähdemaa & Aarnio Ay ja Salon Hyötykäyttö Oy vaativat vuonna 2012 Salon, Paimion, Sauvon ja Kemiönsaaren yhteisten jätehuoltomääräysten muuttamista.
Yritykset halusivat, että yleisiksi jätteen vastaanottopaikoiksi olisi lisätty Rouskiksen jäteasemien lisäksi yksityiset jätehuollon yritykset, joilla on jätteenkäsittelytoimintaan soveltuva ympäristölupa. Yritykset vaativat myös, että jätehuoltomääräyksistä poistetaan jätelain vastaisena Rouskis Oy:n oikeus vahvistaa jätteen vastaanottopaikat.
Jätehuoltolautakunta torjui vaatimuksen, minkä jälkeen yritykset valittivat asiasta hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeuden mukaan lautakunnalla oli oikeus päättää, ettei jätehuoltomääräyksiä muuteta yritysten toivomalla tavalla.

Rouskiksen ylläpitämä yleinen jätteen vastaanottopaikka on muun muassa Paimiossa.
Rouskiksen ylläpitämä yleinen jätteen vastaanottopaikka on muun muassa Paimiossa.