Jyväskylän kirjastopuukotuksesta selvityspyyntö oikeusasiamiehelle

0

Oikeusasiamiehen olisi selvitettävä poliisin ja suojelupoliisin toimet Jyväskylän kirjastopuukotuksessa, katsoo yleisötilaisuuden tilan varannut yhdistys.
Yhdistyksen tietojen mukaan tilaisuuteen mahdollisesti kohdistuvasta uhkasta oli poliisilla tietoa, mutta tämä ei tullut kirjaston henkilökunnan tai tapahtuman järjestäjien tietoon.

STT