Metsästäjäliitto ja WWF eri mieltä susien kaatolupakiintiöstä

0

Maa- ja metsätalousministeriön sudenhoitosuunnitelmissa on aiempaa vapaampi susien metsästys. Kaksivuotisessa kokeilussa susia saisi kaataa kannanhoidollista syistä 29 vuodessa. Nyt suojeltuja susia saa metsästää vain Suomen riistakeskuksen poikkeusluvalla tai poliisin määräyksellä.
Metsästäjäliiton mielestä ehdotettu kaatolupamäärä tulisi olla kaksinkertainen laumojen selvän lisääntymisen vuoksi. WWF Suomi on kaatolupakiintiöstä vastakkaista mieltä Metsästäjäliiton kanssa. Järjestön mielestä tälle vuodelle ehdotettu 29 poikkeusluvan määrä on liian korkea. Myös metsästyksen aloittamista WWF pitää liian aikaisena.
Sudenhoitosuunnitelmassa on susikannan tasoa nostettu 20:sta 25 laumaan. Metsästäjäliiton mielestä aiemmassa sudenhoitosuunnitelmassa määritelty 20 lisääntyvää laumaa olisi edelleen oikea taso. Nykyiset arvioidut 29-41 susilaumaa on merkittävästi enemmän kuin elinvoimainen kanta edellyttää.
Metsästäjäliitto vaatii lisäksi, että toistuvasti pihoissa vierailevat häirikkösudet tulee voida poistaa ilman aikaa vievää hakemusprosessia. Kaatolupia tulisi kohdentaa erityisesti Kainuun seudulle, missä metsäpeurakantaa on huvennut susien suuhun.
Hoitosuunnitelman luonnoksessa ehdotetaan suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista aiempien vahinkoperusteisten poikkeuslupien sijaan.
– Kun susikanta saavuttaa suotuisan suojelun tason ja sen säilyminen voidaan turvata, voidaan nyt ehdotettuihin kannanhoidollisiin lupiin siirtyä, WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen sanoo.

STT