Näin verkkotiedustelun sääntely on hoidettu Ruotsissa

0

Ruotsissa tiedustelun sääntely vaihtelee sen mukaan, onko kyse puolustushallinnon ulkomaantiedustelusta vai signaalitiedustelusta, jota tekee puolustusvoimien radiolaitos FRA. Se on siviiliviranomainen.
Signaalitiedustelulla tarkoitetaan esimerkiksi radio- ja verkkoliikenteen seurantaa.
Toimeksiannon signaalitiedusteluun voivat antaa valtioneuvosto, valtioneuvoston kanslia, puolustusvoimat, keskusrikospoliisi tai suojelupoliisi. Toimeksianto ei saa viitata yksinomaan tiettyyn henkilöön. Lisäksi tarvitaan erityisen puolustustiedustelutuomioistuimen lupa.
Lupahakemuksessa pitää kertoa muun muassa kuvaus tehtävästä, käytettävät hakuehdot ja luvan kesto. Yksityishenkilöön viittaavaa hakuehtoa saa käyttää vain erityisistä syistä, ja asiasta on annettava selvitys hallituksen määräämälle valtion tiedustelutarkastukselle SIUN:ille.
Henkilölle pitää ilmoittaa tiedustelusta niin pian kuin mahdollista tai viimeistään kuukausi sen päättymisestä, ellei salassapito vaadi muuta. SIUN voi määrätä luvan vastaisen tiedustelun lopetettavaksi ja tiedot tuhottaviksi. Se voi myös henkilön pyynnöstä tarkastaa, onko tämän viestejä seurattu ja onko seuranta ollut lain mukaista.
Yksityisyyden suojaa valvoo FRA:n tietosuojaneuvosto. Muita valvojia ovat tietosuojavaltuutettu, eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri.
Yleisesti signaalitiedustelussa on lain mukaan oltava kyse ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa tukevasta tiedustelutehtävästä, jossa kartoitetaan Ruotsiin kohdistuvia ulkoisia uhkia.
Jos sekä signaalin vastaanottaja että lähettäjä ovat Ruotsissa, ei signaalia saa kerätä. Lisäksi kaapelitietoliikennettä saa seurata vain, jos se ylittää Ruotsin rajan.

Lähde: Tiedonhankintalakityöryhmän mietintöluonnos

STT