Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt jäävät koulussa näkymättömiksi

0

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret kokevat usein jäävänsä näkymättömiksi ja vaille tukea. Tämä käy ilmi Nuorisotutkimusseuran ja Setan tutkimushankkeesta.
Esimerkiksi kouluissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä ei nuorten mukaan puhuta tarpeeksi paljon tai monipuolisesti. Oppimateriaalien lisäksi puutteita on nuorten mukaan koulun henkilökunnan osaamisessa. Esimerkiksi terveydenhoitajien ja koulupsykologien tietämyksessä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä on nuorten kokemusten mukaan puutteita.
Nuoret toivovat, että koulussa vähemmistöistä puhuttaisiin oppituntien lisäksi myös vanhempainilloissa.

STT