Sotalapsuus Ruotsissa ei lisännyt vakavia psyykkisiä sairauksia

0

Ruotsiin evakuoidut suomalaiset sotalapset eivät ole kärsineet aikuisina vakavista psyykkisistä sairauksista enemmän kuin kotimaassa pysyneet sisaruksensa. Asia selviää Helsingin, Harvardin ja Tukholman yliopistoissa tehdystä laajasta tutkimuksesta.
Sen sijaan sukupuolten väliset erot olivat huomattavia.
– Evakuoidut pojat olivat selvinneet ei-evakuoituja veljiään paremmin, kun taas sotalapseksi lähetetyillä tytöillä oli tilastollisesti korkeampi riski sairastua masennukseen kuin kotiin jääneillä siskoillaan, kertoo tutkija Nina Santavirta Helsingin yliopistosta.
Tutkijat painottavat, että tutkimustulokset ovat merkittäviä myös nykypäivän lastensiirtojen kannalta. Saatujen tulosten valossa hoitosuunnitelmissa on tänä päivänä otettava lasten sukupuoli ja ikä tarkemmin huomioon, Santavirta lisää.
Tutkimus on julkaistu British Medical Journal -tiedelehdessä.

STT