Suomessa on runsaasti löytämättömiä kupari- ja sinkkivarantoja

0

Suomen kallioperässä on merkittäviä kupari- ja sinkkiesiintymiä, joita ei ole vielä löydetty, arvioi Geologian tutkimuskeskus.
Tutkimuskeskuksen arvion mukaan löytämättömät esiintymät sisältävät 50 prosentin todennäköisyydellä 3,7 miljoonaa tonnia kuparia ja lähes kaksi miljoonaa tonnia sinkkiä.
Arviointi ei ota kantaa siihen, miten esiintymät tulevaisuudessa löydetään tai onko esiintymien hyödyntäminen taloudellisesti kannattavaa.

STT