Kärjekkyys lisääntyy vaalien alla

0

Vaalien lähestymisellä on taipumus polarisoida asioita. Vaalit eivät ole yhteistyötä, vaan ääni jollekin muulle on ääni omilta pois. Siksi puolueille on tärkeää viimeistään vaaleihin mentäessä erottua toisistaan. Vaalien alla pitää profiloitua.

NATO-keskustelu käy hyvästä esimerkistä. Sitä vauhdittaa tietysti vaalien ohella Ukrainan kriisin kiristyminen, mutta puolueissa on myös aitoa halua tuoda julki oma kantansa.

Aivan samoin vaalien läheisyys kuumensi eduskunnassa käytyä välikysymyskeskustelua Suomen osallistumisesta Kreikan talouskriisin hoitoon.

Puhtaasti kotimainen keskustelunaihe on valtionyhtiöiden hallitustehtävistä maksettavat palkkiot ja niiden korottaminen.

HYVÄ on, että vaalien alla keskustellaan, ja hyvä sekin, että kärjekkyys lisääntyy. Vaalit ovat valitsemista, ja vain avoin keskustelu voi tuoda esiin valitsijoiden arvioitavaksi puolueiden erilaiset linjaukset.

Monessa asiassa voidaan samoista perustiedoista päätyä aivan päinvastaisiin johtopäätöksiin. Ukrainan kriisin yksi näkee vastaansanomattomaksi perusteeksi Suomen Nato-jäsenyydelle, toinen yhtä vankaksi perusteeksi pysyä sotilasliiton ulkopuolella.

KESKUSTELU hallitusten jäsenten palkitsemisesta ja palkkioiden korotussuunnitelmista on malliesimerkki siitä, että moni asia on lopulta ratkaistava joillakin muilla kuin puhtaasti asiaperusteilla.

Julkisuudessa ovat olleet luettavissa seikkaperäiset näkemykset niin korotusten puolesta kuin niitä vastaan. Asiallisesti kummallakaan puolella ei olla väärässä. Yhden perusteet eivät ole sen oikeammat kuin toisenkaan.

Paikkansa pitävillä argumenteilla voidaan perustella sekä palkkioiden nostamista että korotuksista luopumista. Kysymys on lopulta vaihtoehtojen punnitsemisesta ja sen perusteella valinnan tekemisestä, ei tehtävän ratkaisemisesta oikein tai väärin. Se on politiikkaa.

Poliitikon ammattitaitoa on osata esittää asiansa vakuuttavasti ja hyvin perustellen. Äänestäjän tehtävä on valita ja punnita oman arvomaailmansa perusteella, mille linjalle haluaa oman äänensä ja tukensa antaa.

Hallitus ja oppositio ovat parlamentarismiin kuuluva asetelma. Vaalien lähestyessä korostuu kaikkien puolueiden tarve profiloitua ja erottua muista. Kuvassa Timo Soini ja Alexander Stubb.