Kova tavoite naisista pörssiyhtiöissä

0

Hallitus on tehnyt periaatepäätöksen edistää vapaaehtoisilla kiintiöillä sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteuttamista pörssiyhtiöiden hallituksissa. Valtioneuvosto haluaa lisätä mahdollisimman pätevien hallituksen jäsenten valintaa niin, että eri sukupuolta olevilla ehdokkailla olisi tasapuoliset mahdollisuudet tulla valituiksi.

TAVOITTEENA on saada suuriin ja keskisuuriin pörssiyhtiöihin naisia ja miehiä vähintään 40 prosenttia hallituksen jäsenistä vuoteen 2020 mennessä.

Tavoitteen piirissä on noin 60 yhtiötä eli puolet kaikista pörssiyhtiöistä. Niiden on julkistettava tavoitteensa tasapuolisen edustuksen saavuttamiseksi ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Yhtiöiden on vuodesta 2017 kerrottava vuosittain, miten tavoite on toteutunut ja miten yhtiö aikoo jatkaa pyrkimyksiään sen saavuttamiseksi.

NAISTEN osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa on nykyään 23 prosenttia, joten viiden vuoden tavoite on kova. Naisten osuus on noussut vajaan kymmenen vuoden aikana 11 prosenttiyksikköä, mutta viime vuosina tasa-arvokehitys on hidastunut. Viime vuoden yhtiökokouksissa naisten määrä hallituksissa ei kasvanut edellisvuodesta.

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa pitää hallituspaikkojen vähäisyyttä suurempana ongelmana sitä, että naisia on hyvin vähän liiketoimintajohdossa. Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan pörssiyhtiöiden liiketoimintojen johdossa oli viime syksynä vain 44 naista eli kymmenen prosenttia liiketoimintojen johtajista.

PÖRSSIYHTIÖIDEN hallituksiin tarvitaan ennen kaikkea vankkaa liiketoiminta- ja toimialaosaamista, jota naisilla on toistaiseksi huomattavasti miehiä vähemmän. Hallitusten naisjäsenet ovat taustaltaan etupäässä lakiasiain- ja talousjohtajia.

On helppo yhtyä Leena Linnainmaan vaatimukseen saada tukea naisten urakehitykselle jo varhaisemmassa vaiheessa, jotta naisia etenisi yhtiöiden ylimpään johtoon, josta hallituskandidaatit löytyvät.

Hallituksen periaatepäätös on oikeansuuntainen. Suomen Yrittäjänaisten puheenjohtaja Seija Estlander toivoo, että naisten määrän kasvattaminen pörssiyhtiöiden hallituksissa kannustaa yrityksiä palkkaamaan naisia myös muihin johtotehtäviin.