Puolustusyhteistyö nojaa Ruotsiin

0

Suomi ja Ruotsi lisäävät yhteistyötä turvallisuuspolitiikassa. Tuore raportti vahvistaa naapurimaiden puolustussuhdetta ja avaa mahdollisuuden myös kriisiajan sotilaalliseen yhteistyöhön.
Raportissa ehdotetaan yhteisen puolustustyön laajentamista, joka koskee kaikkia puolustushaaroja. Maiden välille on myös tarkoitus rakentaa turvallinen viestiyhteys.
Meri- ja ilmavoimiin ehdotetaan yhteistä osastoa sekä yhteistä tukikohtien käyttöä. Myös maavoimille tulisi yhteinen prikaati.

KUMPIKIN maa vastaisi jatkossakin itsenäisesti omasta puolustuksestaan.
Yhteistä puolustusliittoa tai keskinäisiä turvatakuita ei raportissa esitetä. Rauhanajan puolustusyhteistyötä lisättäisiin kuitenkin niin paljon, että päätös kriisiajan sotilaallisesta yhteistyöstä on jatkossa helppo tehdä. Se kuitenkin vaatii aina erillisen poliittisen päätöksen.
Tiivis rauhanajan puolustusyhteistyö antaa valmiudet nopealle avun antamiselle, jos kumppani joutuu sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi.

YHTEISTYÖ sopii hyvin Suomen ja Ruotsin tavoitteisiin. Naapurimaat voivat yhteistyötä lisäämällä parantaa puolustusvalmiutta ja valvontaa. Paremmat viestiyhteydet antavat mahdollisuuden nopeaan tietojen vaihtoon, jolla on merkitystä myös terrori-iskujen torjumisessa.
Kummankin maan etuja palvelee hyvin meri- ja ilmavoimien yhteistyön tiivistäminen. Kuten viime vuoden ilmatila- ja aluevesiloukkaukset osoittavat, tarvetta tehokkaampaan valvontaan on jo rauhan aikana.
Ruotsin ja Suomen puolustustyön lisääminen ei ole kummassakaan maassa poliittisesti vaikea päätös. Yhteistyölle on kansan vahva kannatus.

NATO-kumppanuus on Suomelle edelleen tärkeää, vaikka puolustustyötä Ruotsin kanssa lisätäänkin. Hyvät suhteet Yhdysvaltoihin ovat tärkeitä muun muassa materiaalihankintojen vuoksi. Eteen tulee pian myös ilmavoimien uusien hävittäjien hankinta.
Ruotsin ja Naton lisäksi Suomen turvallisuuspolitiikan yksi tukijalka on EU. Unionin sisäinen yhteistyö korostuu etenkin rikollisuuden ja terrorin torjunnassa sekä kyberturvallisuudessa.