Synnytysten jatkuminen maksaa Salolle ajateltua vähemmän

0
Salon sairaala siirtää kahdeksan potilasta terveyskeskuksen puolelle. Myös röntgenpalveluiden kiinnioloon on varauduttu.

sairaalaPäivystysasetus lisää Salon sairaanhoidon menoja vähemmän kuin tähän asti on esitetty. Synnytysten jatkumisesta on keskusteltu sillä oletuksella, että Salon menot lisääntyvät päivystysasetuksen takia 1,2 miljoonaa euroa vuodessa.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitukselle tehtyjen laskelmien mukaan kaupungin osuus on vajaat 820 000 euroa vuodessa. Synnytykset Salon sairaalassa maksavat päivystysasetuksen tuomien lisävaatimusten takia vuodessa lähes 1,3 miljoonaa euroa aiempaa enemmän. Salo ei kuitenkaan maksa sitä yksin.
Kun summa jaetaan kuntien kesken sen mukaan, kuinka paljon Salon sairaalassa oli viime vuonna synnytyksiä, Salon kaupungin osuudeksi tulee vajaat 820 000 euroa vuodessa. Samalla tavalla laskien esimerkiksi Someron vuotuiset menot nousevat lähes 140 000 euroa.
Kunnat maksavat sairaanhoidosta käytön mukaan. Mitä suurempi osa Tyks Salon sairaalan synnyttäjistä on salolaisia, sitä enemmän kaupungin menot kasvavat. Viime vuonna kaikkiaan alle 700 synnyttäjästä kaksi kolmasosaa oli Salosta.
Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee ensi tiistaina synnytysten jatkamista Salossa.
Salon kaupunginvaltuusto päätti maanantaina yksimielisesti varata synnytysten jatkumiseen tänä vuonna 700 000 euroa. Sillä on tarkoitus kattaa tämän vuoden menojen kasvu. Päivystysasetus tulee voimaan kesällä. Se edellyttää henkilökunnan lisäämistä.