Tutkimus: Opettajat pitävät työtään arvostettuna

0

Suomalaisten opettajien mielestä heidän työtään arvostetaan yhteiskunnassa, ilmenee OECD:n tutkimuksesta.
Raportin mukaan arvostusta kokee lähes kaksi kolmesta alakoulun opettajasta. Vieläkin yleisempää arvostuksen kokeminen on lukion ja ammatillisten oppilaitosten opettajien keskuudessa.
Suomalaisopettajat ovat tutkimuksen mukaan myös sitoutuneita työhönsä. Esimerkiksi toisen asteen opettajista vain kaksi prosenttia on katunut ammatinvalintaansa.
Alakoulujen opettajat kertovat tekevänsä paljon yhteistyötä keskenään. Toisella asteella opettajat arvostavat erityisesti oppilailta saatua palautetta.
OECD:n kansainvälisessä TALIS 2013 -tutkimukseen osallistui Suomesta 193 alakoulua ja lähes niiden 3 000 opettajaa. Lukioita ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoksia oli mukana yhteensä 146 ja niistä 2 400 opettajaa.

STT