Työrauhan säännöistä ei päästy sopuun

0

Työmarkkinajärjestöt eivät löytäneet sopua työrauhajärjestelmän uusista pelisäännöistä. Neuvotteluja käytiin hartaasti vuoden mittaan, mutta lopulta ilman tulosta.
Pettymys oli kuultavissa kummankin osapuolten kommenteissa. Suurta läpimurtoa ei ehkä odotettukaan, mutta jonkinlainen ratkaisu olisi kertonut ainakin siitä, että työmarkkinajärjestöt ovat samaa mieltä uusien pelisääntöjen tarpeellisuudesta.

LAITTOMIEN lakkojen sakkomaksu osoittautui neuvottelujen vaikeimmaksi kohdaksi. Työnantajapuoli olisi halunnut korottaa tuntuvasti laittomista lakoista maksettavia enimmäiskorvauksia.
Työnantajien ehdotus sakon enimmäismääräksi oli 180 000 euroa, kun nykyinen enimmäismäärä on 30 000 euroa. Kuusinkertainen korotus oli liian iso pala työntekijäpuolen nieltäväksi.
Työnantajien perusteena oli, että tuntuva sakko ehkäisisi laittomien lakkojen syntymistä. Nykyinen sakkomaksu ei juurikaan rasita ammattiliittojen kassoja.

VAKAAMMAN työrauhan eteen kannattaa neuvotella, vaikka lopputulosta ei heti saataisikaan. Suomessa on paljon enemmän laittomia lakkoja kuin esimerkiksi Ruotsissa. Laittomien lakkojen aiheuttamat kustannukset ovat merkittävästi suuremmat kuin muodollinen sakkomaksu.
Kaupankäyntiin sopivat keinot kuitenkin puuttuivat. Kun vastapainoksi esitettyjä lakko-oikeuden laajennuksia ei hyväksytty, oli neuvottelujen lopputulos selvä. Työrauhan keskeiset pelisäännöt jäivät tällä kertaa uudistamatta.

VOITTAJIA kariutuneissa neuvotteluissa ei ole. Häviäjänä sen sijaan on koko Suomi. Vakaampi työrauha olisi antanut paremman pohjan talouden kasvulle. Nyt päättyneet neuvottelut eivät anna mitään takeita, että laittomien lakkojen määrä vähenisi.
Näyttää vahvasti siltä, että työnantajien ja palkansaajien kahden välisillä neuvotteluilla ei uusia pelisääntöjä saada aikaiseksi. Tässä avautuu hyvä tilaisuus uudelle hallitukselle ja pääministerille.
Sopimus voi onnistua, jos hallitus patistaa työmarkkinaosapuolet uudestaan pöydän ääreen ja tarvittaessa lähtee itse mukaan ratkaisuun.