Yritysten näkymät synkentyneet

0

Pienten ja keskisuurten yritysten näkymät ovat heikentyneet. Vielä syksyllä pk-yrityksissä nähtiin varovaisia kasvuodotuksia, mutta nyt suhdanteiden arvioidaan yleisesti heikkenevän.

Koko maan pk-yrityksistä 21 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan ja 28 prosenttia huononevan. Arvio suhdanneodotuksista on vuoden 2009 jälkeen nyt ensimmäistä kertaa negatiivinen. Suunta on samanlainen myös Varsinais-Suomessa.

Pk-yritysten näkymiä varjostavat kituva talous ja heikko kysyntä. Myös työn sivukulut aiheuttavat ongelmia.

HUOLESTUTTAVALTA näyttävät myös henkilöstön määrää koskevat arviot. Varsinais-Suomen pk-yrityksistä 14 prosenttia arvioi henkilöstön määrän olevan vuoden kuluttua suurempi ja 15 prosenttia pienempi kuin tällä hetkellä.

Myönteisenä voidaan pitää sitä, että maakunnan pk-yrityksistä lähes 75 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän pysyvän ennallaan.

SOPEUTTAMISTOIMIA on jouduttu tekemään pk-yrityksissä runsaasti. Varsinais-Suomessa sopeuttamista on tehty hieman enemmän kuin koko maassa. Koko maassa pk-yrityksistä on sopeuttanut toimintaansa kolmannes ja Varsinais-Suomessa 38 prosenttia.

Yleisimmät sopeuttamiskeinot ovat olleet lomautukset ja työaikajärjestelyt.

Suurimmat muutokset on tuoreen barometrin mukaan jo tehty. Sopeuttamista suunnittelee koko maassa 13 prosenttia pk-yrityksistä. Varsinais-Suomessa määrä on hieman pienempi.

SUURET yritykset ovat joutuneet rakennemuutoksen myllerryksissä vähentämään väkeä. Näissä yt-kierroksissa on kadonnut kerralla useita satoja tai jopa tuhansia työpaikkoja.

Uutta työtä on löytynyt kaupan alalla ja pk-yrityksissä. Nyt näyttää siltä, että myös pk-yritysten mahdollisuudet työllistämiseen ovat heikentyneet.

Erityisen huolestuttavaa on pk-yritysten investointien romahtaminen. Se kertoo siitä, että yrittäjien usko talouteen on hiipunut.

Talouden kääntäminen kasvuun ei onnistu, jos yritykset eivät halua tai pysty investoimaan. Nyt tarvitaan toimenpiteitä, joilla voidaan auttaa yrityksiä kasvuun ja uusien työpaikkojen luomiseen.