Ehdokkaat oman alueen asialla

0

Varsinais-Suomessa on eduskuntavaaleihin asetettu yhteensä 166 ehdokasta. Sekä puolueita että ehdokkaita on viime vaaleja vähemmän. Osa pienistä puolueista ei ole tällä kertaa mukana lainkaan. Senioripuolueella ja Sinivalkoisilla ei ole ehdokkaita vaalipiirissä.
Ehdokkaista joka kymmenes menee läpi, sillä Varsinais-Suomella on 17 paikkaa eduskunnassa.

ERI äänestäjillä on erilaisia perusteita valita ehdokas. Yhdelle tärkeintä on puolue, toiselle henkilö. Joku arvostaa koulutusta, toiselle ehdokkaan sukupuoli on ykköskriteeri, kolmas korostaa kokemusta.
Yle on tehnyt ison työn rakentaessaan videogallerian, jossa suurin osa maan kansanedustajista haastatellaan. Salon Seudun Sanomat tekee samaa paikallisesti. Lehti esittelee kaikki levikkialueensa ehdokkaat.
Ajatus on, että lukijoita kiinnostaa, minkälaisia ehdokkaita omalta kotiseudulta löytyy. Valinnanvaraa ainakin on. Salon seudulta on eduskuntavaaleihin asetettu kaikkiaan 28 ehdokasta. Puolueitakin on kymmenen suurista ja vanhoista eduskuntapuolueista uusiin, toistaiseksi vain pieniä äänimääriä keränneisiin ryhmiin.

KYSYIMME seudun ehdokkailta, pitääkö kansanedustajan ajaa eduskunnassa kotiseutunsa asiaa. Vastaus oli varsin yksimielinen: kyllä pitää.
Osa ehdokkaista oikein korostaa kansanedustajan roolia oman alueen äänenä. Osa taas katsoo, että on puolustettava yhtä ponnekkaasti sekä kotiseudun että kotimaan etua.

OMAN alueen edunvalvonta ei ole siltarumpupolitiikkaa, jossa valtakunnan tärkeät asiat jäävät pienten paikallisten ongelmien jalkoihin. Tällaista ei kukaan Salon seudun ehdokkaista tunnu kannattavankaan. Näkökulma on laveampi.
Salossa kärsitään edelleen naapurikuntiinkin heijastuneesta työpaikkojen menetyksestä ja korkeasta työttömyydestä. Moni eduskuntaan pyrkivä sanoo yrittävänsä kääntää tilannetta paremmaksi.
Päätöksiä tehdessä edustajalla on yksi ääni, mutta hänen vaikutusvaltansa ja -mahdollisuutensa voivat olla suuremmat. Kansanedustajien verkostoja käyttämällä saadaan vietyä eteenpäin Salon seudun kannalta tärkeitä asioita.