Kokemus karttuu iän myötä

0

Jo keski-ikäiset kertovat joutuneensa joskus ikäsyrjinnän kohteeksi. Työelämässä vanhemmasta päästä olevat työntekijät huomaavat, että heitä ei enää arvosteta. Tehtävät muuttuvat yksinkertaisemmiksi, eikä koulutukseen pääse enää niin kuin ennen.
Helsingin yliopistossa väitöstutkimusta tekevä Katri Halen on haastatellut ikääntyviä työntekijöitä, ja hänen mukaansa monelle on sanottu työpaikalla suoraan, että he ovat kehityksen esteenä. Tällaisissa tapauksissa voidaan perustellusti puhua ikäsyrjinnästä.

IKÄÄN liittyviä asenteita ei ole pelkästään työnantajalla tai työtovereilla. Yhteiskuntatieteiden tohtori Eeva-Leena Vaahtio kirjoittaa Työsuojelurahaston ja Työturvallisuuskeskuksen Telma-lehdessä, että moni työntekijä alkaa jo viisikymppisenä itse vähätellä itseään, eikä ole enää kiinnostunut kouluttautumaan tai etenemään työuralla.
Ikäsosiologit puhuvat ikäsyrjinnän sijasta ageismistä. Sillä ei viitata pelkästään syrjivään kohteluun, vaan myös erilaisiin ikään liittyviin perusteettomiin ennakkoluuloihin ja tyypittelyihin.
Vaahtio toteaa, että sama ikä ei tee ihmisistä samanlaisia. Erilaisuus päinvastoin kasvaa iän mukana. Kun osaaminen on korkealla ja motivaatio kohdallaan, ei iällä ole ole merkitystä työelämässä.

ERI ikäisten edut saatetaan nähdä vastakkaisina, ja ikäsyrjintää voi kokea myös nuori ihminen. Kun työttömyys on korkeaa, ikääntyviä työntekijöitä saatetaan syyttää siitä, että he vievät nuoremmilta työpaikat.
Vastaavasti pitkän uran jälkeen irtisanottu voi olla katkera siitä, että työt annetaan nuoremmille.
Kenenkään työssä käynti ei kuitenkaan tee toisesta työtöntä. Maailma ei ole niin yksinkertainen.

LÄHES miljoona suomalaista tekee asiantuntijatyötä. Asiantuntijuutta on monenlaista, mutta hyvä koulutus ja pitkä kokemus ovat lyömätön kokonaisuus.
Kokemus karttuu samaa tahtia iän kanssa. Tutkimusten mukaan työkyky ja tuottavuus voivat olla parhaimmillaan vasta myöhäisessä keski-iässä – siis eläkeiän lähetessä. Kunhan työntekijä ei ala vuosien karttuessa itse vähätellä itseään, ja kunhan hänen annetaan kouluttautua niin kuin nuorempienkin, vähenevät myös ikääntymiseen liittyvät ennakkoluulot.