Koulun suunnittelun vaikeus

0

Uuden koulun suunnittelu on Somerolla ollut epätavallisen kovan huomion kohteena. Valtuutettujen toiveesta järjestettiin viime maanantaina ylimääräinen valtuustoseminaari, jossa päättäjät saivat tentata koulun suunnittelijoita.
Seminaarista haettiin eväitä siihen, että suunnittelua voidaan jatkaa. Eteenpäin päästiin, mutta seminaarikaan ei vaimentanut kaikkia epäilyksiä, joita lukion ja yläkoulun tuleviin tiloihin liittyy.

KOKEMUKSET puretusta Kiiruun koulusta selittävät osittain päättäjien poikkeuksellista kiinnostusta uutta koulua kohtaan. Sisäilmaongelmat johtivat sellaisiin oireisiin, että vanha koulu sai purkutuomion.
Minkään muun rakennushankkeen suunnittelun yksityiskohtia ei ole seurattu Somerolla yhtä tarkasti ja kommentoitu yhtä hanakasti. Kun alakouluista suurin Joensuun koulu peruskorjattiin kymmenen vuotta sitten, saatiin työtä tehdä vielä suhteellisen rauhassa.

KESKUSTELU julkisista rakennushankkeista ja mielipiteen vapaus on jokaisen kuntalaisen perusoikeus. Toisaalta on hyvä, että kiviä käännetään silloin, kun on vielä mahdollisuus vaikuttaa asioihin.
Luottamushenkilöillä keskusteluun ja kysymysten esittämiseen on erityinen oikeus ja myös velvollisuus, koska he myös kantavat lopullisen vastuun tehdyistä päätöksistä.

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN olisi samalla kuitenkin muistettava, että erilaisia mielipiteitä riittää eikä kaikkia voida koskaan toteuttaa. Rakennushanke on kaiken muun kunnallisen päätöksenteon tavoin kompromissien tekemistä, jossa arkkitehdin tehtävänä on koota palasia yhteen mahdollisimman toimivaksi kokonaisuudeksi.
Poliittisilla päättäjillä pitää olla kykyä ja taitoa luottaa ja uskoa myös alan ammattilaisiin. Kiiruun koulun kohdalla tämä ei näytä aina toteutuvan. Epäluottamusta tuntuu olevan myös sitä kohtaan, että koulutyön arjen tunteva lukion ja yläkoulun opettajakunta olisi osannut ohjata uuden koulun suunnittelua oikeaan suuntaan.
Luottamushenkilön asemassa on osattava antaa välillä periksi, jotta asiat voivat edetä. Jälkikäteen voidaan joutua joskus huomaamaan, että joku muu ratkaisu olisi ollut parempi kuin valittu. Silloin jokaisen päättäjän pitää vain keskittyä ongelman ratkaisemiseen ”mitä minä sanoin” -viisauden sijaan. Sitä on yhteisen vastuun kantaminen.