Lastensuojelun jonojen on lyhennyttävä

0

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on huomauttanut Salon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakuntaa lastensuojeluilmoitusten käsittelyn hitaudesta. Avi vaatii kaupunkia noudattamaan lastensuojelulain mukaisia määräaikoja, jotka ylittyvät nykyään selvästi.
Kunnille tehdyt lastensuojeluilmoitukset on ratkaistava seitsemän arkipäivän kuluessa. Jos päädytään lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen, sen on valmistuttava kolmessa kuukaudessa lastensuojeluasian vireille tulosta.

LASTENSUOJELUN tarve on kasvanut, mutta työntekijöiden mahdollisuudet tehdä työtään ovat heikentyneet. Manner-Suomen kunnissa oli vireillä peräti 52 684 lastensuojeluun liittyvää yhteydenottoa, kun THL keräsi käsittelyajoista tietoja viime huhtikuun alusta syyskuun loppuun.
Sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät ovat yleisesti liian suuret, työtä leimaa kiire eikä lasten ja perheiden tilanteisiin ehditä paneutua. Määräaikojen venyminen on kohtuutonta lapsen ihmisoikeuksien näkökulmasta. Asian ratkaiseminen vaatii lisää resursseja tai lastensuojelun koko päätöksentekoprosessin uusimista.

SALO hakee koko ajan lisää sosiaalityöntekijöitä, mutta heistä on kaikkialla huutava pula. Avi huomautti Saloa aiemman valvonnan perusteella myös ammatillisesti pätevien työntekijöiden puutteesta. Siitä huolimatta ainakin sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Saku Nikkanen (SSS 12.3.) on valmis palkkaamaan muutaman vuoden määräajaksi epäpäteviäkin, jos vain tekijöitä löytyisi purkamaan seisovia jonoja.

JOKAISELLA lapsella on oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. Kaikille lapsille kuuluu oikeus kasvaa ja käydä koulua sekä leikkiä ja osallistua. Jokaisella lapsella on oikeus myös suojeluun ja huolenpitoon. Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lastensa huolenpidosta ja kasvatuksesta, mutta heillä on myös oikeus saada tehtävään apua yhteiskunnalta.
Tehokkainta ja inhimillisintä olisi päästä puuttumaan perheiden ongelmiin alkuvaiheessa. Ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tehdään neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa. Sitä on myös kodeissa tehtävä perhetyö, jota kuntien pitäisi lisätä. Alkuvaiheen tuesta ei kannata säästää, sillä se on aina halvempaa kuin korjaavat toimenpiteet huostaanottoineen ja laitossijoituksineen.