Matildanjärvellä kalastamiseen tarvitaan edelleen kohdelupa

0
Teijon kansallispuiston kävijämäärä on kasvanut.
Matildanjärvellä saa jatkossakin kalastaa vain erillisen kalastusluvan turvin.

Salon Matildanjärvellä kalastamiseen tarvitaan edelleen erillinen kalastuslupa.
Varsinais-Suomen Ely-keskus on kieltänyt Teijon kansallispuistossa sijaitsevalla järvellä jokamiehenoikeuksiin perustuvan onkimisen, pilkkimisen sekä viehekalastuksen. Kielto on voimassa vuoden 2019 loppuun asti.
Matildanjärvi on virkistyskalastuskohde, jonka toiminnan perustana on järveen tehdyt istutukset. Järveen istutetaan kalaa ympäri vuoden. Alueella on ollut yleiskalastuskielto jo vuodesta 1993 lähtien.
Salon Matildankylässä sijaitseva Matildanjärvi on suosittu virkistyskalastuskohde. Kalastuskiellolla halutaan turvata kalakantojen hoidon tulokset ja kaupalliset kalaistutukset. Alueelle voi ostaa erilaisia kalastuslupia aina kolmen tunnin luvasta lähtien.
Matildanjärvestä voi saada saaliiksi muun muassa haukia, kirjolohia, puronieriää, särkikaloja ja taimenia. Alueella on käytössä saaliskiintiöt.
Kalastuskieltoa haki Metsähallitus.

Matildanjärvellä saa jatkossakin kalastaa vain erillisen kalastusluvan turvin.
Matildanjärvellä saa jatkossakin kalastaa vain erillisen kalastusluvan turvin.