Myönteistä virettä Salon seudulla

0

Tuore raportti alueiden kehitysnäkymistä kohdistaa valonpilkahduksia Salon seutukunnalle. Vaikean rakennemuutoksen runtelemalla seudulla katsotaan tulevaisuutta nyt myönteisin odotuksin.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja ely-keskusten kokomaan raporttiin on koottu eri alueiden odotuksia tulevaisuuden kehityksestä. Viranomaisarvioiden lisäksi mukana on myös elinkeinoelämän odotuksia.

LÄHTÖKOHDAT Salon seutukunnassa eli Salossa ja Somerolla ovat vaikeat. Nokian matkapuhelinvalmistuksen lopettamisen jälkeen teollisuuden liikevaihto on noin 45 ja henkilöstön määrä 65 prosenttia vuoden 2008 huipputasosta.

Kun Nokian matkapuhelintehdas lopetettiin, työttömien määrä kasvoi Salossa vuodessa 40 prosenttia. Työttömyys kasvoi vuoden 2012 aikana enemmän kuin missään muussa kunnassa Suomessa.

Työttömyyden arvioidaan saavuttaneen Salon seutukunnassa jo huippunsa. Työttömyyden kasvu on jo ollut hitaampaa kuin muualla maakunnassa. Silti työttömyyden hoito vaatii vielä paljon työtä. Erityisen vaikea tilanne on pitkäaikaistyöttömillä, joiden määrän uskotaan edelleen kasvavan.

TULEVAISUUS näyttää Salon seudulla nyt aiempaa myönteisemmältä. Tukea positiivisille odotuksille löytyy myös tilastoista. Salon seudulla syntyy suhteellisesti enemmän uusia yrityksiä kuin muualla maakunnassa. Lisäksi investointi- ja kehittämisaktiivisuus ovat muuta maakuntaa korkeammalla tasolla.

Lisää uskoa nousuun valaa tieto siitä, että viime vuonna Salon seudun toimipaikoissa maksettujen palkkojen summa kääntyi nousuun vuosia jatkuneen supistumisen jälkeen. Tämä on positiivinen merkki työvoiman kysynnän kehityksestä.

KASVUN mahdollisuuksia raportissa nähdään muun muassa led- ja aurinkoenergia-alan yrityksissä. Lähitulevaisuuden suurista investoinneista raportissa mainitaan Ekokemin uusi jätevoimala ja kantatie 52:n parannus.

Teijon uuden kansallispuiston uskotaan antavan lisää mahdollisuuksia matkailualalle.

Haasteita Salon seudulla riittää vielä runsaasti, ja niiden voittamiseen tarvitaan paljon työtä. Suunta on kuitenkin kohti parempia aikoja.

Ekokemin uusi jätevoimala nousee esille alueraportissa. Voimala on tarkoitus rakentaa Korvenmäen jäteaseman toimistorakennuksen ja varastohallin takana olevalle alueelle.