Paimion motellialueen louhinnalle ympäristölupa

0

Paimion ympäristölautakunta myönsi sauvolaisen yrittäjä Pertti Huuhkan hakeman ympäristöluvan kiven louhintaan ja murskaamiseen entisellä motellikiinteistöllä. Louhinta mahdollistaa Huuhkan suunnitteleman logistiikkakeskuksen ja siihen liittyvien liikennöinti- ja pysäköintialueiden rakentaminen.

Ympäristöluvan mukaan kiviaineksen kokonaisottomäärä saa olla 144 080 kuutiometriä. Ottamisalue on 9 492 neliömetriä. Viime vuoden loppuun mennessä kalliota oli louhittu 58 621 kuutiometriä, joten sitä voidaan louhia vielä 85 459 kuutiota.

Ympäristölautakunta hyväksyi ympäristöluvan pitkän keskusten jälkeen, mutta yksimielisesti.