Poliisikilpeen vain pieniä kolhuja

0

Suomalaiset luottavat edelleen poliisiin. Kohu rikosylikomisario Jari Aarnion rikosepäilyistä ei romahduttanut mielikuvaa poliisista. Uusi poliisibarometri vahvistaa, että kansalaisten luottamus poliisiin on edelleen vankkaa.

Pieni särö poliisin kilpeen on kuitenkin tullut. Edellisessä, vuonna 2012 tehdyssä tutkimuksessa poliisiin sisäistä korruptiota piti todennäköisenä 27 prosenttia. Nyt vuoden 2014 tutkimuksessa korruptiota pitää todennäköisenä jo 42 prosenttia.

Yli 90 prosenttia mielikuvatutkimuksen vastaajista sanoo edelleen luottavansa poliisiin. Se on pysynyt lähes samalla tasolla kuin kaksi vuotta aiemmin.

POLIISIJOHTO kommentoi helpottuneena uuden tutkimuksen tuloksia. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero piti tuloksia olosuhteisiin nähden jopa hämmästyttävän hyvinä.

Tyytyväisiä kommentteja on helppo ymmärtää, vaikka kansalaisten huoli poliisin sisäisestä korruptiosta onkin kasvanut. Lahjusepäilyt ja kohu ylikomisario Jari Aarnion ympärillä saivat niin runsaasti julkisuutta, että luottamus poliisiin olisi voinut näkyä tutkimuksessa paljon vahvemmin.

KANSALAISTEN mielestä poliisi on edelleen tärkein toimija rikollisuuden ja lähiyhteisön turvallisuuden parantamisessa. Poliisia luotettavammaksi nousi vain palo- ja pelastustoimi.

Liikkuvan poliisin lakkauttaminen ei näy tutkimuksessa. Kansalaisten mielestä liikenteenvalvontaa ei pidetä niin tärkeänä kuin vielä kaksi vuotta sitten. Tärkeimmäksi arvioitiin edelleen rattijuopumusvalvonta.

TUTKIMUS osoittaa selkeästi sen, että Aarnio-kohua on pidetty vain yksittäistapauksena. Pieni särö luottamukseen kuitenkin jäi. Sen tasoittaminen vaatii määrätietoista työtä ja nuhteettomuutta poliisitoiminnassa. Sisäisen valvonnan pitää olla niin tehokasta, että väärinkäytöksiin voidaan puuttua heti.

Mielikuvaa poliisista voi heikentää myös resurssipula. Poliisilaitoksia on yhdistetty, eikä partioita enää näy taajamissa yhtä paljon kuin ennen. Myös päihtyneiden putkakuljetukset syövät yhä enemmän kenttäpartioiden niukkaa aikaa.

Tehokkuuden tavoittelussa on syytä muistaa, että poliisin läsnäolo luo turvallisuutta.