Syrjäytymisen torjuntaa jatkettava

0

Jyrki Kataisen (kok.) ja sitä seuranneen Alexander Stubbin (kok.) hallituksen ohjelmassa todetaan, että eriarvoisuuden kasvu on vaara suomalaiselle yhteiskunnalle ja elämäntavalle. Ohjemassa sitouduttiin kehittämään ja vahvistamaan hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteita. Köyhyyttä luvattiin vähentää ja lisätä jokaisen yhteiskunnallista osallisuutta.

KÖYHYYDEN ja kansalaisten eriarvoisuudesta näkyviä merkkejä ovat leipäjonot. Viime vuonna leipäjonoista tehdyn haastattelututkimuksen mukaan ruoka-apuun turvautuu viikoittain jopa 25 000 suomalaista. Nälkää heistä näkee joka viides.
Turun seudulla toimivan Operaatio Ruokakassin koordinaattori Jari Niemelä totesi vastikään radiohaastattelussa, että ruoka-avun tarpeen vähenemisestä ei ole merkkejä.
Eriarvoisuutta ja syrjäytymistä lisää myös kasvava työttömyys.

TERVEYDEN ja hyvinvoinnin laitoksen viime vuoden lopulla julkaiseman tutkimuksen mukaan köyhyys jakaa kansaa, mutta sen rinnalla ja lisäksi myös muu osattomuus. Esimerkiksi heikko koettu elämänlaatu lisää osattomuuden kokemuksia.
Toinen kirjan tekijöistä, Itä-Suomen yliopiston hyvinvointisosiologian professori Juho Saari, toteaa suomalaisen hyvinvointivaltion pohjan vuotavan. Tuhlaamme ihmisten kykyjä seisottamalla heitä jonoissa ja pitämällä  heitä kortistoissa, sanoo Saari.
Osattomuuden syitä voivat olla heikentynyt työ- ja toimintakyky, köyhyys tai huono-osaisuus. Eduskuntavaalien alla monet ehdokkaat ovat nostaneet yksinäisyyden tärkeäksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Osattomuutta ja yksinäisyyttä voidaan torjua sillä, että ihmiset saadaan mukaan yhteisöihin ja vuorovaikutukseen toistensa kanssa.

VIIMEISIÄ viikkojaan istuva hallitus sitoutui edeltäjineen toimimaan ”voimakkaasti köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan”. Tässä mielessä maailma ei ole tullut valmiiksi. Tavoite kannattaa ottaa vakavalla mielellä mukaan myös seuraavaan hallitusohjelmaan.
Mitä huonompi yleinen taloudellinen tilanne on, sitä varmemmin köyhyys ja syrjäytyminen uhkaavat lisääntyä. Seuraukset ovat kohtalokkaita niin henkisesti kuin aineellisesti. Aktiiviset toimet syrjäytyminen ehkäisemiseksi maksavat, mutta ne kannattavat.