Turvakotipaikkoja tarvitaan lisää

0

Suomeen tarvitaan moninkertainen määrä turvakotipaikkoja nykyiseen verrattuna. Turvakotipaikkoja on alle Euroopan unionin keskiarvon ja selvästi alle Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää tärkeänä, että Suomi hyväksyy niin sanotun Istanbulin sopimuksen suositusten.

 

ISTANBULIN sopimus on ensimmäinen eurooppalainen naisia koskeva ihmisoikeussopimus. Sen tarkoituksena on ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, suojata väkivallan uhreja ja saattaa väkivallan tekijät edesvastuuseen.

Yleissopimus velvoittaa maita perustamaan riittävän määrän asianmukaisia ja helposti saavutettavia turvakoteja. Parhaillaan Suomessa on vain noin 120 perhepaikkaa 20 eri turvakodissa, kun Euroopan neuvoston suositusten mukaan niitä pitäisi olla 500–530.

 

TURVAKOTIVERKOSTON rakentaminen suositusten mukaiselle tasolle vuosikymmenen loppuun mennessä on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tavoitteena. Tavoite edellyttää riittävien määrärahojen varaamista vuosittain.

Myös nais- ja ihmisoikeusjärjestöille on turvattava rahoitus, jotta ne voivat jatkaa toimintaansa yleissopimuksen tavoitteiden eteen. Järjestöillä on pitkä kokemus siitä, mitä voidaan tehdä naisiin kohdistuvan väkivallan ja muun lähisuhde- ja perheväkivallan vähentämiseksi.

 

KANSAINVÄLISET valvontaelimet ovat toistuvasti kiinnittäneet huomiota naisiin kohdistuvan väkivallan korkeaan määrään Suomessa. Huomion keskiöön ovat nousseet myös Suomen toimintapolitiikan puutteet.

Suomen sitoutuminen yleissopimukseen on tärkeää. Se osoittaa, että Suomi haluaa tehostaa naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa.

Määrärahojen lisäksi on tärkeää löytää keinoja poistaa vaikenemisen ja häpeän kulttuuri. Lisäksi on pystyttävä madaltamaan niin uhrien kuin väkivallantekijöidenkin valmiuksia ja halua hakeutua uhri- ja tukipalvelujen piiriin. Ennalta ehkäisevässä toiminnassa opetustoimen ja kasvatuksen merkitys on olennainen.

Suomessa on tarve lisätä sekä turvakotipaikkojen määrää että toiminnan alueellista kattavuutta. Turun turva- ja ensikoti vastaanottaa apua tarvitsevia ympäri Suomea. Turvakotiverkostoa pitäisi laajentaa erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessaa.