Venäjän varaan ei voi vielä laskea

0

Venäjän talous on kääntynyt entistä huonompaan suuntaan. Synkentyneet näkymät tietävät lisää vaikeuksia Venäjän viennin varaan laskeneille suomalaisyrityksille.
Suomen Pankki veti arviotaan Venäjän talouskasvusta reippaasti alaspäin. Maan bruttokansantuotteen odotetaan tänä vuonna pienenevän peräti 4,4 prosenttia. Aiempi arvio oli, että Venäjän talous kasvaisi 0,5 prosenttia viime vuodesta.
Kasvua ei ole odotettavissa ensi vuonnakaan. Suomen Pankki ennustaa, että Venäjän talous pienenee vielä ensi vuonnakin lähes kaksi prosenttia.

VENÄJÄN talouden vaikeudet voivat johtaa siihen, että Suomen vienti Venäjälle voi romahtaa jopa kymmenillä prosenteilla. Joissakin arvioissa on laskettu, että Venäjän vienti voi pudota jopa puoleen.
Jos näin käy, pudotuksella on suuri vaikutus Suomen talouteen. Venäjä ei ole enää tärkein vientimaa, mutta sen osuus on edelleen noin 8 prosenttia Suomen kokonaisviennistä.

ENNUSTEISIIN liittyy runsaasti epävarmuustekijöitä. Öljyn hinnan muutokset voivat nopeasti muuttaa Venäjän talouskasvua suuntaan tai toiseen. Jos Euroopan ja muun maailman talouskasvu ja investoinnit lähtevät kasvuun, lisääntyy myös energian kysyntä. Energian hintojen nousu piristää heti Venäjän tilannetta.
Venäjän talouskasvuun vaikuttavat voimakkaasti myös Ukrainan kriisi ja länsimaiden asettamat pakotteet. Mikään ei vielä viittaa läpimurtoon Ukrainan kriisin ratkaisemisessa, mutta länsimaat ovat valmiita poistamaan pakotteet nopeasti.
Paluu normaalitilanteeseen olisi niin Venäjälle kuin sen kauppakumppaneillekin tärkeää.

SUOMALAISYRITYSTEN on syytä kuitenkin varautua siihen, että Venäjän talouskasvu heikkenee lähivuosina ja vientimahdollisuudet käyvät entistä niukemmiksi.
Korvaavia markkinoita pitää hakea muualta, kuten suomalaisyritykset ovat jo tehneetkin. Esimerkiksi elintarviketeollisuus on löytänyt uusia markkinoita Kiinasta ja muualta Aasiasta.
Kokonaan Venäjän markkinat eivät ole sulkeutumassa. Kun talouskasvu pääsee vauhtiin ja Ukrainan kriisi rauhoittuu, on Venäjä jälleen houkutteleva markkina suomalaisille. Tätä mahdollisuutta kannattaa odottaa.