Veroja korottamalla ei voi rahastaa loputtomiin

0

VILLE POHJONEN. Seuraava hallitus joutuu tekemään ne työt, jotka nykyiseltä jäivät kesken. Työtä on luvattoman paljon. Lähes kaikki suuret hankkeet joko kaatuivat tai lykkääntyivät.
Eniten mietittävää uudella hallituksella on julkisen talouden tasapainottamisessa. Vaaleihin valmistautuvat puolueet näyttävät tunnistavan sopeuttamistarpeen. Vain vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki eroaa linjasta. Kreikan Syrizan vaalivoiton jälkihuuma näkyy vielä Arhinmäen puheissa.
Tilanteen tiedostaminen on lähtökohta sille, että ongelmaan ylipäätään voi löytyä ratkaisu. Onnistumista pelkkä tietoisuus ei vielä takaa.
Lisää painetta tuli valtiovarainministeriön virkamiehiltä. Ministeriön mukaan Suomen julkisen talouden sopeuttaminen vaatii 6 miljardin euron menojen leikkauksia. Puolueet ovat omissa vaaliohjelmissaan varautuneet huomattavasti pienempiin sopeuttamistoimiin.
Useiden miljardien eurojen ero ei ole mikään pikkujuttu.

Joensuun kartanon vanha isäntä Björn Wahlroos julkaisi uuden kirjan. Talouden kymmenen tuhoisinta ajatusta -kirjassaan hän korostaa rahapolitiikan merkitystä ja varoittaa kiristämästä liikaa veroruuvia.
Vaikka Wahlroos itse näyttää perintöveropakolaisena huonoa mallia, hänen ajatuksiaan kannattaa kuunnella. Wahlroosin talousopin mukaan veroastetta korottamalla voidaan kasvattaa tuloja vain tiettyyn rajaan saakka. Liian kova verotus lopulta syö työpaikkoja eikä kannusta työntekoon. Sen sijaan veronalennuksilla on mahdollista saada aiempaa suurempaa verokertymä. Sekin toki vain tiettyyn rajaan saakka.
Verojen korotus houkuttaa poliittisia päättäjiä, koska monet äänestäjät suhtautuvat hyvin nurjamielisesti siihen, että heidän etuuksiaan leikataan. Wahlroosin mukaan tähän verrattuna verojen korottaminen on valitettavan helppoa. Veroja voidaan korottaa jopa siihen pisteeseen saakka, että verotulot eivät korotusten myötä enää kasva.
Palkkaverotus on Suomessa nostettu niin korkealle, että se hidastaa talouskasvua ja ehkäisee työn tekemistä. Keskipalkkaiset ihmiset valitsevat helposti enemmän vapaa-aikaa kuin ottavat lisätyötä, koska siitä saatavasta palkanlisästä jää vain murusia käteen.
Työntekoa verotetaan liikaa ja vapaa-aikaa liian vähän.
Kireän verotuksen suurimpana haittana Wahlroos näkee työpaikkojen menetykset, kun yritykset ovat ulkoistaneet tuotantoaan edullisemman verotuksen maihin.
Wahlroos on esittänyt vahvaa kritiikkiä myös keskuspankin rahapolitiikkaa kohtaan. Yhdysvaltain FED onnistui talouden elvytyksessä paljon paremmin kuin Euroopan EKP. Kirjan julkistustilaisuudessa Wahlroos osuvasti muistutti, että uutta sotaa ei kannata käydä vanhoilla aseilla. Inflaatio ei enää pitkään aikaan ole ollut talouskasvun pahin vihollinen.

Suomen julkisen talouden tasapainottaminen on seuraavan hallituksen suurin haaste. Vaje ei korjaannu veroja korottamalla tai ottamalla lisää lainaa.
Ikäviä päätöksiä ei voi enää lykätä seuraavien hallitusten päänsäryksi. Rakenteellisia muutoksia ja menojen leikkauksia on pakko tehdä.
Vaalitulos ratkaisee seuraavan hallituspohjan. On tärkeää, että kaikki hallitukseen lähtevät puolueet sitoutuvat talouden sopeuttamiseen.
Tähän käytettävistä keinoista olisi hyvä keskustella jo ennen vaaleja, jolloin äänestäjällä on mahdollisuus vaikuttaa valintoihin ja painotuksiin.

Kirjoittaja on Salon Seudun Sanomien päätoimittaja.