Etykin henki haihtunut

0

VESA JAAKOLA. Parhaassa mahdollisessa maailmassa lampaat ja leijonat voivat sopia siitä, ettei leijona hyökkää lampaan kimppuun sitä syödäkseen. Maailmanpolitiikassa tämä tarkoittaa kansainvälisiä sopimuksia valtiosuhteista niin, ettei voimakkaampi saa toimia väkivaltaisesti heikompaa kohtaan.
Tällainen sopimus on esimerkiksi YK-järjestön peruskirja vuodelta 1945. Euroopan ja Pohjois-Amerikan valtioita sitoo näin Etyk-päätösasiakirja vuodelta 1975.
Keskeisin valtiosuhteita koskeva säädös Etyk-peruskirjassa on, että jäsenvaltioiden itsenäisyyttä ja rajoja tulee kunnioittaa. Valtiorajoja voidaan muuttaa vain neuvottelemalla ja sopimalla osapuolten kesken. Näin tehtiinkin, kun Saksat yhdistyivät 1990 ja Tshekkoslovakia jaettiin Tshekiksi ja Slovakiaksi 1993.
Euroopan turvallisuuden vahvistamiseksi Etykin peruskirjassa mainitaan myös luottamusta lisäävät toimet. Niistä on sittemmin työstetty monia yksityiskohtaisia määräyksiä ja suosituksia Ety-yhteisössä jäsenvaltioiden kesken.

Vuoden 1975 jälkeen Euroopan kartta uusine valtioineen on nyt kovin erilainen. Valtiorajoja on muutettu muutenkin kuin sopimalla. Entisestä Jugoslaviasta itsenäistyi uusia valtioita sotimisen tuloksena. Entisestä Neuvostoliitosta irtosi uusia tasavaltoja paikoin väkivaltaisesti.
Uusin Etyk-peruskirjan loukkaus tapahtui viime vuonna Ukrainassa, Krimillä. Venäjä ei neuvotellut Ukrainan kanssa rajamuutoksesta vaan anasti siltä Krimin omavaltaisesti.
Jos Venäjä olisi toiminut tässä operaatiossa Ety-ohjeistuksen mukaisesti, sen olisi ollut toimittava seuraavasti: Ensin Venäjän olisi pitänyt tiedottaa epätavallisista sotilaallisista toimista muille Ety-kumppaneille, ennen muita Ukrainalle. Sen ilmoittamasta turvallisuusuhkasta Venäjän olisi pitänyt antaa selvitys 48 tunnin kuluessa. Sitten asiaa olisi pitänyt käsitellä heti kahdenvälisesti tai monenvälisesti Ety-piirissä.
Etykin luottamusta lisäävissä toimissa on kyse jäsenvaltioiden sotilastoiminnan tarkkailusta ja sääntelystä. Ety-valtiot ovat sitoutuneet ilmoittamaan toisilleen asevoimiensa vahvuuksista, sijoittelusta ja sotaharjoituksista. Tavoitteena on läpinäkyvyys sotilastoiminnassa.
Sitä ei ole ollut Venäjän ja Ukrainan välisessä selkkauksessa. Päinvastoin Venäjän soluttamat vihreät miehet Krimillä ja muka lomailevat sotilaat Ukrainan idässä mitätöivät Etykissä sovittua. Kaikki se luottamus, mitä näiden naapurimaiden kesken Ety-yhteistyössä kahden vuosikymmen kuluessa karttui, on nyt mennyttä.

Kun tätä ennen jo Jugoslavian ja Neuvostoliiton hajotussodissa loukattiin monia Etykin suosituksia ja säädöksiä, Ety-järjestön arvo valtiosuhteita parantavana ja rauhoittavana toimijana on vähentynyt. Järjestöstä ei taida olla sellaisten selkkausten ratkojaksi, joissa sen jäsenet toimivat yhteisesti sovittuja tavoitteita ja sitoumuksia vastaan.
Leijonien ja lampaiden välisissä suhteissa luottamuksen voi menettää kerrasta, jos leijona syö lampaan. Näin on myös valtioiden välisissä suhteissa. Krimistä tuli selkkauksen uhrilammas, joka Ety-valossa on nyt väärässä lampolassa.

Kirjoittaja on diplomaatti.