Kosken kunnalle hyvä tulos

0

Kosken kunta teki viime vuonna selvästi ennakoitua paremman tuloksen. Tulojen ja toimintamenojen erotuksesta kertova vuosikate nousi tilinpäätöksessä 1,1 miljoonaan euroon, kun vuoden 2014 talousarviossa luku oli 265 000 euroa miinuksella. Tulos näyttää poistojen jälkeen 550 000 euron ylijäämää. Kosken kunnanjohtaja Jari Kesäniemi on tulokseen todella tyytyväinen. Kunnan menot alittivat viime vuonna talousarvion noin 400 000 eurolla erikoissairaanhoidon menojen jäätyä arvioitua pienemmiksi. Verotuloja Koski sai 300 000 euroa enemmän, kuin mitä oli ennakoitu. Vuoteen 2013 nähden verotulot nousivat vajaalla 100 000 eurolla.