Perustuslaki asettaa myös raameja

0

Hallituksen kokoamisessa eduskuntavaalien jälkeen ollaan hakemassa uudenlaisia toimintatapoja.
Pitkän ja yksityiskohtaisen hallitusohjelman sijaan tekeillä on ensin strateginen ohjelma: puolen tusinaa mitattavissa olevaa isoa tavoitetta. Vasta sen jälkeen uusi hallitus laatisi perinteistä hallitusohjelmaa vastaavan täsmällisemmän suunnitelman siitä, miten strategiapaperin tavoitteisiin käytännössä mentäisiin.
Tämän rinnalla tunnustellaan mahdollisuutta saada aikaa työmarkkinajärjestöjen kanssa talouskasvua ja työllisyyttä vahvistava yhteiskuntasopimus.

JOTAIN uutta tarvitaan. Uudenlaiset askelmerkit hallituksen rakentamisessa kuvaavat vaalivoittaja Juha Sipilän (kesk.) dynaamista otetta asioihin. Samaan aikaan on kuitenkin pidettävä kiinni siitä marssijärjestyksestä, jonka laki määrää.
Eturivin valtiosääntöasiantuntija Mikael Hidén muistutti keskiviikkona perustuslain hallituksen muodostamiselle asettamista ehdoista. Lain mukaan valtioneuvoston on ”viivytyksettä annettava ohjelmansa tiedonantona eduskunnalle”.

KYSYMYS on nyt siitä, mitä laissa sanottu viivytyksettä tässä yhteydessä tarkkaan ottaen tarkoittaa ja mikä on ohjelma; voiko se olla mikä tahansa hallituksen suunnitelma, jonka hallitus ohjelmakseen nimeää?
Hidénin esiin nostama kysymys on joka tapauksessa perusteltu. Mistä eduskunta keskustelee, jos sille tuodaan tässä vaiheessa vain tavoitteita vailla niihin liittyviä poliittisia linjauksia?

ON sinänsä ihan kiinnostavaa huomata, että taas muistutetaan perustuslaista. Viimeksi näitä saman sukuisia kysymyksiä – perustuslain asettamia edellytyksiä – pohdittiin juuri vaalien alla.
Sote-uudistus kaatui lopulta siihen, että tehdyt ehdotukset todettiin perustuslain vastaisiksi. Silloinkin valtiosääntöasiantuntijat olivat ennakkoon muistuttaneet havaitsemistaan ongelmakohdista ja vaaroista.
Meneillään ovat uuden vaalikauden alkumetrit. On luonnollista, että hyvin moni asia on avoin. Kun haussa ovat myös uudenlaiset käytännöt, kaikkiin kysymyksiin ei ole heti valmista vastausta. Asiantuntijoiden huomautuksiin esimerkiksi perustuslain pykälistä kannattaa kuitenkin suhtautua heti vakavasti.