Sääntely on hyvästä

0

REIMA SUOMI. Yhtenä sivujuonteena käynnissä olevissa eduskuntavaalikampanjoissa on keskustelu sääntelyn keventämisestä ja purkamisesta Suomessa. Juuri kukaan ei uskaltaudu näyttävästi sääntelyn kannattajaksi. Minä uskallan kuitenkin tehdä poikkeuksen. Pääosin sääntely on hyvästä.
Yhteiskunnassa on normeja ja säädöksiä erilaisista syistä. Jaloimmat syyt liittyvät ainakin järjestyksen, turvallisuuden, sananvapauden ja tasa-arvon ylläpitämiseen yhteiskunnassa. Hieno peruste säätelylle on myös heikompien aseman turvaaminen erilaisissa asiayhteyksissä. Ilman sääntelyä eläisimme viidakon lain armoilla. Sääntely on sivistyneen yhteiskunnan tunnusmerkki.
Sitten on huonoja ja jopa turmiollisia syitä sääntelylle. Ne liittyvät usein jonkin tahon ei-oikeutettujen ja monopoliomaisten etujen ylläpitoon. Huonot sääntelyn esimerkit löytyvät usein menneisyydestä, jolloin jokin kuppikunta, etujärjestö tai organisaatio on onnistunut luomaan sääntelyn, jolle ei enää ole mitään perustetta nykymaailmassa.

On pelkkää pötypuhetta, että sääntely haittaisi yritysten toimintaedellytyksiä.  Hyvä sääntely on yritysten toimintakyvyn välttämätön edellytys. Sääntely on samanlainen osa kansakunnan välttämätöntä infrastruktuuria kuin vaikkapa yhteinen kieli, raha, sähkö tai vedenjakeluverkosto. Ilman sääntelyä  meillä ei olisi yrityksiä, olisi korkeintaan rahaa kerääviä mafioita ja linnaherroja.
On hyvä, että sääntelystä puhutaan. On elintärkeää että jatkuvasti perusteellisesti keskustellaan siitä, mikä on hyvää ja huonoa, tarkoituksenmukaista ja vahingollista sääntelyä. Yksisilmäinen väittämä että kaikki sääntely on pahasta, on suurin piirtein sama asia kuin sanoisi, että vesi on pahasta, koska ihmisiä hukkuu silloin tällöin.
Sääntelyn purkaminen ja lisääminen ovat aina riskipitoisia toimenpiteitä. Sääntelyyn liittyy aina verkkovaikutuksia. Kun jotain sääntelyä puretaan tai lisätään, sen hetkinen tasapaino rikotaan, ja mitä todennäköisimmin ilmenee uusia yllättäviä vaikutuksia, joita sääntelyyn puuttujat eivät alussa osanneet aavistaa. Nämä vaikutukset voivat olla positiivisia tai negatiivisia. Alkoholipolitiikka on hyvä esimerkki: teetpä niin tai näin, aina alkoholin hintaan ja saatavuuteen liittyvät sääntelytoimenpiteet poikivat yllättäviä uusia seurauksia. Kansa sanoisi, että viina on aina hintansa väärti, ja keinot sen hankkimiseen kyllä löytyvät.

Esimerkiksi taksitoimialalla käydään nyt kiivasta keskustelua sääntelystä. Globaalisti vastakkain ovat notkeat kyytipalvelut kuten paljon maailmanlaajuista huomiota saanut Uber.
Englannissa selvitettiin paikallisten perinteisten taksien säätelyä. Kävi ilmi että paikallisilla taksinkuljettajilla pitää ainakin olla hyväksyttävä tulos englannin kielen taidosta sekä läpäisy kirjallisesta tentistä, jolla testataan kuljettajien paikallistuntemusta. Kuljettajien rikostausta on selvitetty puhtaaksi vuosittain, ja heidän terveydentilaansa seurataan jatkuvasti.  Kuljettajilla pitää olla vastuuvakuutus, ja heidän käytössään tulee olla luottokorttien lukulaite. Vastaavasti autoon kohdistuu vielä koko joukko erilaisia määräyksiä.
Kilpailija Uber ei tällaisia vaatimuksia esitä. Periaatteessa mikä tahansa ja minkä tahansa kuntoinen auto–kuljettaja-pari kelpaa suorittamaan taksipalveluita.
Käsi sydämelle! Kumman taksipalvelun asiakkaana sinä aidosti haluaisit olla, kun ehkä seuraavan kerran menet Lontooseen?

Kirjoittaja on tietojärjestelmätieteen professori.