Työttömyyden kuva synkistyy

0

Jotta Suomen talouden näköalat olisivat varmaakin varmemmin synkät, niitä synkistävät myös talouden tilaa indikoivat työttömyystiedot.
Ylen haastattelussa työministeri Lauri Ihalainen (sd.) valotti asiaa, jossa ei paljon valoa ole. Asian ydin on se, että nyt työttömänä olevista jo puolet on juuri niitä työttömiä, joiden työllistyminen on kaikkein vaikeinta. He ovat yli 55-vuotiaita ja jo pitkään työttömänä olleita ihmisiä.

TOINENKIN ydinasia samaan aiheeseen. Lauri Ihalaisen mukaan työttömyyden kovimpaan ytimeen ei talouden suunnan kääntyminenkään pure. Nämä työttömät tarvitsisivat sekä kuntoutusta että koulutusta työllistyäkseen edes talouden noususuhdanteessa. Tämä lisää haastetta entisestään ja synnyttää myös kysymyksen, onko työvoimapolitiikka edes tehokas tapa ratkaista tätä ongelmaa.
Tulevan hallituksen haaste numero yksi on ilman muuta talous. Sen rinnalla työttömyys on toinen iso asia, johon on haettava uupumatta ratkaisuja. Nämä ovat samalla asioita, joilla on myös positiivinen syy-seuraussuhteensa: edistysaskel toisessa tietää parannusta toisessakin.

TYÖTTÖMYYS on valtiontalouden iso rahareikä. Työttömyysasteen pienikin alentaminen tuottaa valtion menoihin suuret säästöt. Kaikki työllisyyttä parantavat toimet ovat samalla valtiontalouden kohentamista.
Äskettäin jätti raporttinsa myös työryhmä, joka on pohtinut sosiaaliturvan ja työllisyyden kysymyksiä. Sen viesti on työkyvyn säilyttämisen tärkeys.

KYLKIÄISENÄ työttömyyden rinnalla kulkee aina myös syrjäytymisen vaara. Syrjäytyminen merkitsee myös työkyvyn menettämistä ja juuri sellaista tilannetta, josta Ihalainenkin puhui. Sosiaaliturvan välineillä pitäisi pyrkiä kaikin tavoin siihen, että työtön säilyttää mahdollisuutensa palata työelämään.
Työryhmä ei usko siihen, että sosiaaliturvaa leikkaamalla työttömiä saataisiin patistettua entistä hanakammin työnhakuun. Tämäkin on tärkeä viesti kentälle. Kansalaiskeskustelussa toistuvasti tarjotaan esimerkiksi työttömyysturvan leikkauksia kepiksi, jolla kitketään työttömistä työhaluttomuutta. Työttömyyden ongelma ei tällä ratkea.