Uusi alku

0

RAUNO SAARI. Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona. Puolitoista viikkoa lisää, ja ollaan vaalisunnuntaissa 19. huhtikuuta. Saman päivän iltana likimain 70 nykyistä kansanedustajaa jättää paikkansa. Puolelle heistä se tulee yllätyksenä. Tunne on kuin putoaisi mustaan aukkoon.
Illalla saadaan myös ensimmäiset näkemykset siitä, miltä pohjalta uusi enemmistöhallitus voisi syntyä. Vaalissa suurimmaksi yltäneen puolueen puheenjohtaja käynnistää tunnustelut ja ohjelmaneuvottelut, joissa nähdään, ketkä lopulta mukana ovat.
Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa oli pituutta 100 sivua. Se piti sisällään yli 900 tavoitetta, joiden toteutus edellytti 250 lakiesityksen syntyä. Tavoitteet eivät toteutuneet. Hankkeet ruuhkautuivat Stubbin hallituksen syliin syksyllä ja eduskunnalle viimeisille viikoille asti. Tästä on syytetty hallitusohjelman laajuutta. Oikeampaa olisi puhua hankkeiden priorisoinnista, aikataulutuksesta ja johtamisesta.

Kevään aikana on joka tapauksessa kaavailtu hallitukselle uuden kaltaista alkua.Se on ristitty Ohra-ohjausjärjestelmäksi. Valmistelutyön taustalta löytyvät valtiosihteerit Olli-Pekka Heinonen ja Martti Hetemäki. Kumpikin osaavia ja virkamiehistön parhaimmistoa.
Hallitusohjelma olisi strateginen. Sen ydin olisi kolmesta viiteen keskeistä politiikkatavoitetta. Eduskunta äänestäisi näistä.
Kun uusi hallitus saa luottamuksen, käynnistetään kesän ajaksi toimintasuunnitelman laatiminen. Siinä määriteltäisiin politiikkatavoitteille tarvittavat toimenpiteet,voimavarat ja aikataulut. Lisäksi katsottaisiin, mitä muuta hallitus aikoo toimikautenaan tehdä. Kaavailuissa puhutaan ”joistakin kymmenistä sivuista”.
Suunnitelmat kytketään alkusyksystä ministeriöitten kevään ja kesän aikana laadittuihin suunnitelmiin, budjettiriiheen ja julkisen talouden sen ajan näkymiin. Ajatuksena on, että silloin on oikea hetki arvioida, mihin rahat riittävät.

Toteutuessaan uusi hallitusohjelmamalli olisi joustava. Hallituspohjasta syntyisi sopu nopeasti. Tilivelvollisuus eduskunnalle olisi vähäistä ainakin hallituksen alkuvaiheissa. Hallitus voisi myös näppärästi tarkistella omia toimintasuunnitelmiaan vaikka useampaan kertaan. Sopivia syitä löytyy vaikka ympäröivän maailman menosta.
Eri asia on, löytyykö keväällä aloittavasta hallituksesta vielä syksyllä sopua ja tahtoa päättää myös ikävistä asioista. Niistä päättäminen on sitä vaikeampaa, mitä vähemmän niistä on ennalta sovittu ja mitä pitemmälle poliittisesti hankalia päätöksiä lykätään. Viime kädessä pääministerin suhteessa ministereihinsä ja ministereiden suhteissa omiin johtaviin virkamiehiin on kyse sovittujen asioitten johtamisesta ja kyvystä kantaa raskastakin rintamavastuuta.
Hallitusohjelman kehittämistyöryhmän raportissa on joka tapauksessa yksi hyvä esitys. Työryhmä esittää, että ministeriöiden strategioiden ja vastaavien asiakirjojen viidakko puretaan. Näitä asiakirjoja on nyt käytössä 317 kappaletta. Niiden sanomaa ei kykene yhdistämään tai kontrolloimaan yksikään Erkki.
Esitys on, että asiakirjat eivät olisi voimassa enää uuden hallituksen aloitettua tehtävässään. Tämä olisi uusi alku ainakin hallintobyrokratian purkamisessa.

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva entinen maaherra.