Uusi sopeuttamisohjelma käsittelyyn

0

Salon virkamiesjohto julkistaa maanantaina esityksensä kaupungin talouden sopeuttamisohjelmaksi.
Ohjelma aiotaan viedä päätöksenteossa läpi parissa kuukaudessa. Sitä tehdään oikeassa järjestyksessä: virkamiehet valmistelevat ja esittelevät, poliitikot päättävät. Kaupunginvaltuuston on määrä päättää sopeuttamisohjelmasta kesäkuun kokouksessaan.

SALON menoja on sopeutettu laskeneisiin tuloihin jo useita vuosia. Edellisen kerran johtavat virkamiehet tekivät erillisen  sopeuttamisohjelman keväällä 2013. Silloin paperia kutsuttiin selviytymissuunnitelmaksi.
Siinä esitettiin muun muassa, että Laurin, Karjaskylän, Teijon ja Rekijoen koulut lopetetaan. Lisäksi piti sulkea Kiikalan, Muurlan ja Halikon kirjastot ja lakkauttaa terveyskeskuksen vuodeosasto Perniössä. Salon sairaalan synnytyksiä ja lastenosastoa esitettiin siirrettäviksi Tyksiin.
Jotain on kahdessa vuodessa tapahtunutkin. Palveluverkkoa on karsittu vähän, ja menoja on saatu kuriin. Karjaskylän, Rekijoen ja Laurin koulut on lopetettu.

KAUPUNKI hakee pysyviä rakenteellisia säästöjä. Se tarkoittaa sekä toimintojen että toimipisteiden vähentämistä. Tavoite on saada kaupungin talous tasapainoon vuoteen 2017 mennessä leikkaamalla vuotuisia menoja pysyvästi kymmenen miljoonaa euroa.
Salo ei ole yksin. Sopeutusohjelmia laaditaan muun muassa Kotkassa ja Torniossa, ja hallitusneuvotteluissakin puhutaan Suomen talouden sopeuttamisesta. Esimerkiksi Kotkan säästölistan sisältö on sama, mitä Salossa käsiteltiin kaksi vuotta sitten ja käsitellään myös tänä keväänä.

KAUPUNGINHALLITUKSEN evästys valmisteleville virkamiehille on ollut, että ohjelmassa on tarkasteltava toimintoja ja palvelutasoa kaupungin kaikilla palvelualueilla.
Kaupunginhallitus on ollut yksimielinen siitä, että taloutta sopeutetaan, ja se on jopa hoputtanut virkamiesjohtoa ohjelman teossa. Palvelujen karsimisia ei kuitenkaan tuotu keskusteluun eduskuntavaalikampanjoinnin keskelle.
Yhteinen vaatimus ohjelman laatimisesta ei vielä tarkoita, että sen sisällöstä oltaisiin yhtä mieltä. Jos yksimielisyyttä ei löydy, mennään äänestämällä enemmistön tahdon mukaan. Päätöksiä on tehtävä joka tapauksessa.