Vanhusten laitospaikat vähenevät, omaisten huoli pärjäämisestä kasvaa

0
Kirsi Kauton mielestä vanhustenhoidossa on päädytty tilanteeseen, joka alkaa olla lähellä heitteillejättöä. – Kuinka huonokuntoinen täytyy ihmisen olla, jotta saisi apua? Kautto kysyy.

Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa Salossa, mutta laitospaikkoja tulisi Salon vanhuspalvelun päällikön Helena Lyytisen mukaan yhä karsia. Hoivakotien sijaan Salo tarvitsee Lyytisen mukaan enemmän tehostetun palveluasumisen paikkoja ja lisäpanostusta kotihoitoon.

Kirsi Kauton mielestä vanhustenhoidossa on päädytty tilanteeseen, joka alkaa olla lähellä heitteillejättöä. – Kuinka huonokuntoinen täytyy ihmisen olla, jotta saisi apua? Kautto kysyy.
Kirsi Kauton mielestä vanhustenhoidossa on päädytty tilanteeseen, joka alkaa olla lähellä heitteillejättöä. – Kuinka huonokuntoinen täytyy ihmisen olla, jotta saisi apua? Kautto kysyy.

Vanhuspalvelulain mukaan ympärivuorokautista hoitoa tarjotaan vasta sitten, kun vanhus ei pärjää kotona maksimaalisin kotihoidon palvelujen avulla. Kotihoidon kattavuus on Lyytisen mukaan Salossa parempi kuin maassa keskimäärin, ja asiakkaatkin ovat 90 prosenttisesti tyytyväisiä. Kotihoidettavien määrä kasvaa Salossa, samoin kasvaa kotihoitajien työn vaativuus ja kiire.

Monen omaisen mielestä kotihoitopainotus menee liian pitkälle eikä ympärivuorokautiseen hoitoon pääse vaikka syytä olisi. Salolaisen Kirsi Kauton mielestä vanhuspalveluissa säästäminen alkaa näkyä sijoituspäätösten kohtuuttomuuksina ja epäinhimillisyytenä. Salon vanhusneuvoston puheenjohtaja Jari Laiho sanoo törmäävänsä huolestuneiden omaisten ja viranomaisten näkemyseroon vanhusten toimintakyvystä.

Lue lisää 13.4.2015 lehdestä