Havuharjun vaihto uudelleen valtuustoon Somerolla

0

Someron kaupungin ja Someron Palomieskerhon välinen maanvaihto menee uudelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Someron kaupunginhallitus esittää vaihtoa, jossa kaupunki saa Havuharjun virkistysalueen ja luovuttaa palomiehille rantasaunan Hirsjärveltä.

Valtuusto palautti huhtikuussa maanvaihdon uudelleen valmisteltavaksi. Valtuutetut olivat huolissaan kyläläisten oikeudesta käyttää Hirsjärven uimarantaa vaihdon jälkeen. Vaihdon kohteena olevalle ranta-alueelle on osayleiskaavassa merkitty yleinen uimaranta.

Hirsjärven kyläläisten oikeudet uimarannan käyttöön turvataan vaihtokirjalla. Vaihtokirjan ehtojen mukaan Someron Palomieskerho hyväksyy rannan käytön alueen asukkaiden uimapaikkana. Vaihtokirjassa todetaan edelleen, että rannan käyttöä koskevat ehdot pitää siirtää seuraaville omistajille, jos palomieskerho joskus luopuu alueesta.