Lamminniemen Hyvinvointikeskus juhlistaa sotainvalidityön merkkipaalua

0
Lamminniemen hyvinvointikeskus kuului aiemmin Someron seudun kuntokotiyhdistykselle. Yhdistyksen aloitteesta yhtiö siirtyi kiinteistöineen Someron kaupungille vuoden 2016 lopulla. Rahaa ei siirrossa käytetty.

Sotainvalidien Veljesliiton 75-vuotistaivalta vietetään muun muassa Somerolla Lamminniemen Hyvinvointikeskuksessa keskiviikkona kello 14.
Sotainvalidit perustivat Veljesliiton vuonna 1940 huolto- ja edunvalvontajärjestökseen. Vuosien saatossa toiminta on muuttunut nuorten miesten huollosta vanhuuden turvaan.
Alussa järjestön tärkein tehtävä oli saada sotainvalidit palaamaan arkeen ja työelämään vammoistaan huolimatta. Tuhansien laitoshoitoa vaativien sotainvalidien hoidon turvaamiseksi liitto päätti hankkia ja rakentaa omia hoitolaitoksia.
Tämän vuoden alussa sotainvalideja oli elossa vajaat 4 000 ja heidän puoliso- ja leskijäseniään yli 10 000. Keski-ikä on yli 90 vuotta, mutta suurin osa asuu yhä kotonaan. Kotona asuvien arjen tukeminen ja tällä hetkellä Veljesliiton tärkein tehtävä.Sotainvalidien Veljesliitto juhlii 75-vuotistaivaltaan yhdessä sairas- ja veljeskotien kanssa, jotta myös niissä asuvilla sotainvalideilla on mahdollisuus juhlia omaa järjestöään.