Seurakunnat saivat oman sotensa

0

Pitkään valmisteltu iso seurakuntakentän mullistus kaatui loppumetreillä toukokuussa pidetyssä kirkolliskokouksessa. Seurakunnat saivat näin oman sotensa: ison uudistuksen, jota on suunniteltu pitkään ja jonka tarpeesta ollaan kohtuullisen yksimielisiä, mutta jonka sisällöstä ei päästä sopuun.
Kirkolliskokouksen päätös oli äärimmäisen tiukka. Koska kyseessä olisi ollut kirkkolain uudistus, olisi ehdotuksen läpimeno vaatinut kolmen neljäsosan määränenemmistön.Äänestystuloksella 78–31 tästä jäätiin neljän äänen päähän.

UUDISTUKSEN suurin yksittäinen muutos olisi ollut pakollisten seurakuntayhtymien muodostaminen. Yhtymissä olisi hoidettu siihen kuuluvien seurakuntien omaisuutta, taloutta ja hautaustoimea. Tietyn siirtymäajan aikana jokaisen seurakunnan olisi pitänyt liittyä yhtymään, joiden johtoon olisivat tulleet yhtymärovastit.
Pakolliset yhtymät saivat vastustusta muun muassa seurakunnista, joiden alueella on viime vuosina tehty kuntaliitoksia. Näihin kuuluu myös Salon seurakunta.
Seurakunnat, jotka ovat saaneet hiljan oman hallintonsa kuntoon useamman seurakunnan liityttyä yhteen, eivät olleet innokkaita lähtemään saman tien rakentamaan uutta hallintomallia.

VALLAN keskittyminen uusien seurakuntayhtymien haltuun huolestutti varsinkin pienempiä seurakuntia. Isoissa yhtymissä pääosa luottamushenkilöistä olisi tullut isoista seurakunnista, joten pienten äänten pelättiin jäävän heikoksi. Varmasti ihan aiheellinen pelko.
Seurakuntayhtymien perustamisen kantavana ajatuksena oli se, että yhtymän alueella olevat itsenäiset seurakunnat keskittyvät toiminnan järjestämiseen. Puitteet toimintaan olisi annettu yhtymien puolesta. On selvää, että taloudelliset päätökset olisivat määränneet sen liikkumavaran, jonka sisällä kukin seurakunta olisi voinut toimia.

TALOUDEN heikentyminen pakottaa seurakunnat hakemaan uudistuksia, toiminnan tehostamista ja uusia yhteistyömuotoja. Seurakuntayhtymien kaatuminen ei muuttanut tätä tosiasiaa.
Ainakin osa seurakunnista luottaa nyt kuitenkin enemmän omiin päätöksiin kuin ylhäältä pakotettuun malliin. Tällä hetkellä odotetaan muun muassa sitä, millainen rooli tuomiokapituleille muutoksessa muotoutuu.