Someron kaupunginhallitus tarttui kiisteltyyn rakennuslupaan

0

Köydenvedon kohteeksi joutunut vuodeosaston rakennuslupahakemus lähtee eteenpäin Somerolla. Kaupunginhallitus päätti maanantaina käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan päätökseen, jolla se veti lupahakemuksen pois ympäristölautakunnan käsittelystä. Kiistelty hakemus koskee terveyskeskuksen toisen vuodeosaston käyttötarkoituksen muuttamista laitoksesta palveluasumisen paikoiksi.

Kaupunginhallituksen päätös otto-oikeuden käyttämisestä syntyi äänin 7–2. Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen painottaa kaupunginhallituksen vastuuta valvoa, että valtuuston päättämiä asioita toteutetaan alemmissa elimissä. Suikkanen sanoo, että niin valtuuston kuin perusturvalautakunnan tavoitteet ja tahto ovat tulleet asiassa selkeästi esille.

Someron tekninen johtaja Marko Mäkinen esitti viime viikolla tekniselle lautakunnalle, että se olisi ottanut käyttötarkoituksen muutosta koskevan rakennuslupa-asian uudelleen käsittelyyn. Lautakunta päätti kuitenkin yksimielisesti olla ottamatta asiaa käsiteltäväksi.