Ilmastonmuutoksen ongelmat ylittävät maantieteelliset rajat

0

Tutkijat: Venäjä avainasemassa ilmastohaasteiden ratkaisussa

Ihmiskunnalla on nelisenkymmentä vuotta aikaa löytää ratkaisut hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja hiilinielujen, esimerkiksi metsien, voimistumiseen. Arktisten alueiden luonnonvarojen hyödyntämisessä Venäjä on avainasemassa.
– Arktiset ja boreaaliset alueet ovat muuttumassa. Valitettavasti näyttää siltä, että Venäjä käyttää hyödyksi kaiken mahdollisen, sanoi akatemiaprofessori Markku Kulmala.
Aleksanteri-instituutin professorin Markku Kivisen mukaan näyttää myös siltä, että tällä haavaa ulkopolitiikka menee Venäjällä energiapolitiikan yli. Hän muistutti, että Venäjällä kaksi kolmasosaa vientituloista ja puolet verotuloista tulee energiasta.
– Jos Venäjä elää pelkästään raaka-aineista, ympäristökysymykset eivät ole asialistalla korkealla, Kivinen sanoi.
Tutkijoiden maanantaina julkistamassa ohjelmajulistuksessa painotetaan, että ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen rajallisuuteen liittyvät ongelmat ylittävät maantieteelliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset rajat. Kulmalan ja Kivisen lisäksi julistuksessa ovat mukana tutkimuskoordinaattori Hanna Lappalainen ja Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopistosta.

Tutkijoiden hynttyyt yhteen

Ilmastokysymysten ratkaisemiseksi Suomessa on yhdistetty kaksi vahvaa tutkimusalaa, ilmastonmuutostutkimus ja Venäjä-tutkimus.
Professori Veli-Pekka Tynkkysen mukaan ilmastohaasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia teknologioita ja kokonaisvaltaisia lähestymistapoja, jotta päästäisiin ilmastoneutraaleihin yhteiskuntiin.
– Maakaasu on siirtymäkauden polttoaine kivihiilen korvaajana, kun uusiutuvien energialähteiden osuutta kasvatetaan.
Venäjä on tässä keskeisessä asemassa, kun se tarjoaa maakaasua EU:lle ja Kiinalle. Maakaasun lisäksi energiatehokkuus on Tynkkysen mukaan nyt tärkeintä.
– (Tällä haavaa) yksi prosentti Venäjän tuottamasta öljystä haihtuu tai valuu maahan. Viisi prosenttia maakaasusta puolestaan poltetaan taivaan tuuliin.
Tynkkynen muistuttaa, että Venäjällä ei ole kansallisella tasolla ympäristöä korostavaa vihreää lobbausta. Niinpä kansalaisille saatetaan selittää, että vihreä lobbaus on länsimaista, joka on Venäjän etujen vastaista.
Kulmala puolestaan peräänkuuluttaa venäläistä teollisuusväkeä, joka ajattelisi asioita ympäristö edellä. Mietittäisiin esimerkiksi uusiutuvia arktisia energiavaroja, kuten tuulta, aaltoa ja vuorovettä.

STT-EEVA NIKKILÄ-KIIPULA

STT