Ely-keskus kannustaa arvokkaiden rakennusten kunnostamiseen

0

Arvokkaiden rakennusten kunnostamiseen saa parhaillaan hakea avustuksia Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.
Avustukset ovat lähinnä kannustavia käynnistysrahoja korjauksiin,  jotka ovat usein vaativia ja hitaita toteuttaa. Esimerkiksi viime vuonna avustukset olivat keskimäärin 3 000-5 000 euroa.
Avustusta voidaan myöntää yksityisille rakennuksen omistajille ja yhteisöille kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin, etenkin kaavalla suojeltuihin rakennuksiin. Ensisijaisia kohteita ovat valtakunnallisesti merkittävissä kulttuurihistoriallisissa ympäristöissä sijaitsevat kohteet (www.rky.fi) sekä maakunnallisesti arvokkaat kohteet.
Ely-keskus myöntää avustuksia korjauksiin, joissa edistetään arvokkaiden rakennusten säilymistä. Tyypillisiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi ulkovaipan: katon, julkisivujen, ikkunoiden tai ulko-ovien korjaustyöt ja kantavien rakenteiden korjaustyö.
Avustuksia ei ole tarkoitettu käyttömukavuuden lisäämiseen eikä tavanomaisiin vuosikorjauksiin. Rakennussuojelulailla suojeltuihin kohteisiin haetaan entistämisavustusta museovirastolta. Lisäksi esimerkiksi seurantaloja varten on oma avustuksensa.
Ensi vuoden avustusten hakuaika päättyy marraskuun lopussa. Päätökset tehdään seuraavan kevään ja kesän aikana.