Korkein hallinto-oikeus kieltää Paimiota rakentamasta jokilaaksoon

0
Oikeus poisti Paimion kaupunginvaltuuston hyväksymästä Vistan osayleiskaavasta vanhan ykköstien ja Kemiöntien risteyksen ympäristöön suunnitellun työpaikkojen ja hallinnon alueen.

Korkein hallinto-oikeus piti voimassa Turun hallinto-oikeuden päätöksen, joka kumosi Paimion Vistan osayleiskaavan jokilaakson liiketonttien osalta. Asiasta KHO:een valittanut Paimio ei saa vanhan ykköstien ja Kemiöntien risteyksen ympäristöä hyötykäyttöön, kuten valtuuston hyväksymässä kaavassa oli suunniteltu.

KHO totesi, että Paimionjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle on kaavassa sijoitettu liiketontteja maankäyttö- ja rakennuslain vastaisesti. Kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki toteaa, ettei ratkaisu yllättänyt. Kaupunki halusi kuitenkin katsoa asian loppuun asti.

Hallinto-oikeus poisti valtuuston hyväksymästä osayleiskaavasta vanhan ykköstien, Kemiöntien ja Kravintien risteyksen ympäristöön osoitetun työpaikka-alueen sekä palvelujen ja hallinnon alueen. Lisäksi Hellbergintien ja Hossilantien päästä poistui pientalovaltainen asuinalue. Perustelujen mukaan kaava ei näiltä osin edistä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita eikä vaali riittävästi maisemaa.

Lue lisää tiistain 24.11.2015 lehdestä