Syysviljoista saatiin ennätyssato

0
Syysvehnän sato onnistui tänä vuonna hyvin.
Syysvehnän sato onnistui tänä vuonna hyvin.
Syysvehnän sato onnistui tänä vuonna hyvin.

Syysvehnästä ja rukiista korjattiin ennätyssadot tänä syksynä. Syysvehnän sato on toiseksi suurin sataan vuoteen, selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) sato- ja luomusatotilastosta.
Ruissato puolestaan on niin suuri, että se takaa ensimmäistä kertaa viiteentoista vuoteen kotimaisen leipärukiin riittävyyden tulevalle vuodelle. Myös herneestä ja härkäpavusta saatiin myös suurin sato aikoihin, ja niiden viljelyalat kaksinkertaistuivat viime vuodesta.
Sen sijaan vilja- ja perunasato jäivät kymmenyksen pienemmiksi kuin viime vuonna. Viljasato on pienin kolmeen vuoteen, mikä johtuu osittain noin viisi prosenttia pienemmästä viljelyalasta.
Satoa pienensi myös ennätyssuuri tuorevilja-ala, sillä kymmenesosa koko vilja-alasta korjattiin tuoreviljana kotieläinten ruokintatarpeisin. Vehnän leivontalaatu jäi heikoksi.