Suden kaatolupaa ei kumottu – metsästys saa alkaa

0

Helsingin hallinto-oikeus sallii suden metsästyksen Salon ja Raaseporin alueella. Suomen riistakeskus on myöntänyt alueelle yhden suden kaatoluvan alueen seitsenpäisestä laumasta. Metsästyksen on määrä alkaa 23. päivä tammikuuta. Hallinto-oikeus ei perjantaina kieltänyt riistakeskuksen päätöksen täytäntöönpanoa luonnonsuojeluyhdistysten valituksesta huolimatta.
– Kaatoluvan täytäntöönpanon salliminen on järjetöntä, koska valituksen käsittely on kesken, Salon seudun luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Janina Mäkinen sanoo.

– Nyt käy todennäköisesti niin, että peruuttamaton toimenpide tapahtuu, eli laumasta tapetaan susi, ennen kuin valitus on käsitelty, Mäkinen sanoo.

Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys sekä Raaseporin luonto ja ympäristö valittivat Helsingin hallinto-oikeuteen Salon ja Raaseporin alueen sudenkaatoluvasta. Myös Luonto-Liiton Uudenmaan piiri jätti Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen.

Yhdistykset olivat vaatineet, että päätöksen täytäntöönpano tulisi kieltää valituksen käsittelyn ajaksi eikä kannanhoidollista poikkeuslupaa yhden suden pyyntiin Raaseporin-Salon susilaumasta ei tulisi myöntää. Yhdistyksen mukana kaatolupa pitäisi kumota lainvastaisena.

– Toivomme todella, että metsästäjät pitävät erityisen tarkkaan huolta siitä, ettei lauman alfaparia ammuta. Tämä vaarantaisi koko lauman olemassaolon, lisäisi karjavahinkoja eikä ole kenenkään mielestä hyvä juttu, Mäkinen sanoo.

Raaseporin laumassa on tammikuun jälkihavaintojen perusteella laskettu olevan kaksi emoa ja viisi pentua.

Suomen riistakeskus on myöntänyt 46 poikkeuslupaa suden kaatoon. Metsästysaikaa on 21. helmikuuta saakka.