Niinistöltä tiukkaa arjen realismia

0

Presidentti Sauli Niinistön puhe valtiopäivien avajaisissa on herättänyt runsaasti huomiota. Suomen taloudellisten ongelmien sijasta presidentti keskittyi turvapaikanhakijoiden virran tuomiin ongelmiin.
Niinistö puhui suorin sanoin hallitsemattomasta maahanmuutosta, jonka ongelmat eivät peity sillä, että tarkkailemme toistemme sanavalintoja ja haukumme toinen toisiamme. Juuri tällaista toisten syyttelyyn keskittyvää keskusteluahan meillä on viime aikoina käyty esimerkiksi naisten joukkoahdisteluun liittyen.

NIINISTÖN puheesta oli otettu pois sokerikuorrutus, ja jäljelle jäi tiukan realistinen ydin.
Hän muistutti, että turvapaikanhakijoiden vyöry Eurooppaan haastaa jo eurooppalaiset arvot ja sietorajan ylittyminen romahduttaa arvojärjestelmäämme. Presidentti korosti, että Eurooppa ei kestä enää pitkään hallitsematonta kansainvaellusta.
Niinistö totesi maahanmuuttovirran Eurooppaan olevan paljolti kansainvaellusta, ei välitöntä hätää pakenevaa. Tätä on varmasti kenenkään vaikea kieltää, sillä todellista hätää pakenevien joukossa on nyt runsaasti paremman elämän toivossa liikkeelle lähteneitä.
Ihmisvirta haastaa Niinistön mukaan jo paitsi meidän kykymme auttaa myös koko eurooppalaisuuden rakenteet. Pyrkimys hyvään tuottaa kaikille pahaa.

PRESIDENTIN puheesta suurimman huomion on saanut osuus, jossa hän pohti kansainvälisten sopimusten tilannetta nykyisessä poikkeustilanteessa. Niinistö muistutti, että niitä tehtäessä on ajateltu kauniisti ja oikein kaikkien hädässä olevien auttamista.
Niinistö ei kehottanut kansainvälisten sopimusten rikkomiseen, mutta kyseenalaisti niiden toimimisen nykyisen kriisin aikana. Hän korosti sopimusten syntyneen täysin eri maailmassa kuin missä nyt eletään. Siksi tässä ja nyt voi olla vaikea täyttää kaikkia sopimusten velvollisuuksia.
Sopimuksista on seurannut Niinistön mukaan se, ettei voida tehdä sitä, mitä monien mielestä pitäisi välttämättä tehdä.

EUROOPPA elää hallitsemattoman maahanmuuton vuoksi syvässä kriisissä. Presidentin puhetta on ehditty jo luonnehtia aiempia puheita kriittisemmäksi. Puheen sävy kumpuaa maailmasta, jossa parhaillaan elämme. Kylmä tosiasia on, että Eurooppa ei pysty auttamaan kaikkia tänne tulevia, vaikka halu etsiä parempaa elintasoa onkin inhimillinen.
Niinistö muistutti, että sekavassa tilanteessa tulijoidenkin tilanne saattaa vain paheta, sillä pakolaisia käytetään myös törkeästi hyväksi. Nykyinen hallitsematon tilanne ei aja niiden asiaa, jotka hakevat apua hädässä tai vainon kohteena.
Presidentti Sauli Niinistö korosti valtiopäivien avajaispuheessaan niiden auttamista, jotka ovat hädässä tai vainon kohteena. – Sen sijaan emme voi nyt auttaa niitä, jotka hakevat parempaa tai tuntevat olonsa kotimaassa vaikeaksi. Niinistö painotti myös eurooppalaisen arvoperustan ja järjestyksen turvaamista.