Taantuma heikentää nuorten sukupolvien asemaa

0

Pitkään jatkunut taantuma uhkaa katkaista sukupolvesta toiseen jatkuneen elintason kasvun Suomessa.
Suomen Pankin julkaiseman analyysin mukaan nuorten kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu on heikentynyt tuntuvasti. Samaan aikaan vanhempien ikäluokkien tulokehitys on pysynyt keskimäärin vahvana.
– On olemassa riski, että nuorten kotitalouksien tulot jäävät pitkäksi aikaa heikoiksi. Se tarkoittaa myös sitä, että eläkekertymä jää heikoksi, ja se ei ole talouden kasvun kannalta hyvä asia, varoittaa Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja Helvi Kinnunen.
Kinnunen on laatinut analyysin yhdessä Suomen Pankin vanhemman ekonomistin Petri Mäki-Fräntin kanssa.
Pitkäaikaisiin työsuhteisiin perustuva eläkejärjestelmä ei siten välttämättä takaa nuorille enää samanlaista sosiaaliturvaa kuin se on tuottanut vanhemmille ikäluokille.
– Olemme nostaneet esille ongelman ja sen vakavuuden, Kinnunen painottaa.
Johtopäätöksenä on, että taantuman pitkittyminen voi tehdä nuorten tilanteen jopa vaikeammaksi kuin 1990-luvun alun lamassa. Silloin työmarkkinoille tulleiden ikäluokkien tulot jäivät muista jälkeen voimakkaasti, mutta lähtivät myöhemmin nopeaan nousuun.
Nuorten heikon tulokehityksen taustalla on työttömyys, silpputyö sekä edeltäviä sukupolvia heikompi pääsy työmarkkinoille. Taantuma on vaikuttanut erityisesti 1980-luvulla ja myöhemmin syntyneiden työmarkkina-asemaan.

Keskituloiset yhä vanhempia

Tutkimuksen mukaan keskituloisten määrä on Suomessa kasvanut 25 vuodessa. Suunta on ollut päinvastainen kuin useissa muissa maissa.
Taantuma on kuitenkin vaikuttanut keskituloisten rakenteeseen. Vielä vuonna 1990 keskituloisten ryhmän muodostivat enimmäkseen parhaassa työiässä olevat 30-45-vuotiaat. Nyt parhaiten edustettuina ovat eläkeikää lähestyvät ikäluokat 60 vuoden molemmin puolin.
Keskiluokka ei siten ole jatkossa välttämättä sellainen kasvun veturi kuin aikaisemmin, sillä keskituloisten eläkeläisten alttius kuluttaa on pienempi kuin muiden ikäluokkien.

STT

Kuvat: