Työpaikka löytyy harvemmin ilmoituksen kautta

0

Työ löytyy yhä harvemmin vastaamalla työpaikkailmoituksiin, selviää Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tutkimuksesta.
Kyselyn mukaan vajaa neljäsosa suomalaisista on päätynyt nykyiseen työhönsä hakemalla avointa työpaikkaa. Viidesosa on lähestynyt itse nykyistä työnantajaansa ja toiselle viidennekselle on tarjottu töitä. Alle kymmenesosa työssäkäyvistä on löytänyt työn julkisten työnvälityspalveluiden kautta.
Vastanneista vain kuusi prosenttia pitää verkostoitumista vahvuutenaan, vaikka sen merkitys tunnistetaan.
Kahdella kolmesta työssäkäyvästä näyttää olevan haluja vaihtaa työpaikkaa, vaikka yleensä samassa työssä pysytään pitkään. Aktiivisesti uutta työtä hakee 16 prosenttia vastaajista.
IRO Research toteutti tutkimuksen viime joulukuussa. Siihen vastasi 5 000 suomalaista.

STT

Kuvat: